Esileht » Arvamused » Juhtkiri »

Peatoimetaja tervitus kogudustele advendiajal

06.12.2017 | | Rubriik: Juhtkiri

Vaata, su pääste tuleb! Jesaja 62:10–12
Oleme astunud uude kirikuaastasse. Lähenevaid jõulupühi valmistab ette advendiaeg, mis on endasse vaatamise ja vaimse kasvamise ajaks kristlastele kõikjal maailmas. Võime mõelda, kuidas maailma Päästja alustas oma teed siin maailmas nii nagu iga teinegi inimlaps. Ta oli samasugune väeti ja abitu, keda ähvardasid selle maailma ohud.
Aga ta oli samas ka Päästja, kes tuli siia maailma tõelise Jumalana päästma igaüht, kes tunnistas vajadust Päästja järele. Advendiaeg on antud meile selleks, et oleksime ka oma eluteel seda Päästjat järgimas ja tema tahte kohaselt elamas.
Selleks, et elada praeguses maailmas mõtestatud elu ja järgida Jumala tahet, on meile antud Jumala sõna, kust leiame juhiseid oma eluteele. Eluteele annab meile ka igapühapäevane jutlus oma suuna.
Jumala Vaim kõnetab meid oma sõna kaudu ka uuel kirikuaastal ja aitab mõista seda, mis on meie eluteel oluline. Tänapäevases maailmas kõnetab Jumal meid aga ka nüüdisaegsete meediavahendite kaudu, millest üks on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ajaleht Eesti Kirik.
Avaldame ajalehes jutlusi ja mõtisklusi, et inimene saaks elu üle järele mõelda. Neile, kes kirikusse ei pääse, on sageli ajaleht Eesti Kirik üks võimalus lugeda Jumala sõna ja saada kirikuelust osa oma kodus. Nii on teretulnud see, kui kirikulehte viiakse ka hooldekodudesse, haiglatesse, koolidesse, raamatukogudesse. Iga koguduseliige saab siin anda oma panuse. Ka koguduses võib üheskoos lugeda ajalehte Eesti Kirik ja arutada seal ilmunu üle. Ajaleht oma mitmekülgsuses annab selleks igale lugejale  palju võimalusi.
Advendiajal mõtleme kirikule ja koguduse rollile ühiskonnas. Kirik on maa soolaks ja maailma valguseks. Toome ajalehes igal nädalal uudiseid teiste koguduste elust, millest võime võtta ka oma koguduses eeskuju. Jagades lehe kaudu infot oma kaasinimestele, tekib ja tugevneb meil ühe ühise kiriku tunne. Meid juhib sama Päästja, kelle sündi tähistame jõulude ajal. Meil kristlastena on maailmas palju ühist ja kirikuleht toob ka teiste kirikute uudiseid meile tasakaalustatult koju kätte. On tore, kui kogudused annavad oma sündmustest ajalehe vahendusel teada, nii jõuavad teie kogemused teisteni.
Kallis koguduseliige, teeme igal nädalal tööd, et ajaleht Eesti Kirik jõuaks Sinuni ja kõnetaks Sind! Meie ajalehte on ühiskonnas märgatud. Lehe väljaandmist toetab nii riik kui ka kirik oma eelarvest. Tänu sellele oleme suutnud lehe tellimishinna soodsana hoida. Tellimine järgmise aasta 12 kuuks maksab koguduseliikmele, kui tellitakse kokku 10 eksemplari, 27 eurot; üksiktellijatele on hind 30 eurot. Nüüd, mil oleme astumas uude kirikuaastasse, on just õige aeg mõelda ka sellele, et nii Jumala sõna kui uudised kirikust jõuaksid tasakaalukalt meile igal nädalal koju. Ajalehte saab tellida Eesti Kiriku kodulehelt, toimetusest, koguduste ja Eesti Posti kaudu. Kogudustel on võimalik tellida ka tasuta neljaks nädalaks 10 lehte tutvumiseks kogudusse.
Eesti Kirik on juba 27 aastat toonud kiriku sõnumi ja uudised kolmapäeviti lehelugejale koju kätte ja teeme seda ka uuel kirikuaastal. Kirikuleht on Eesti ajakirjandusturul suurim kristlik väljaanne. See on andnud hea eelduse olla avatud ühiskonnaprobleemidele ning olla mitte ainult kiriku liikmete, vaid ka kristlikke traditsioone austavate inimeste nädalaleheks. Eesti Kirik pakub lugejatele võimalust olla kursis kristlaste eluga Eestis ja mujalgi; kogeda ühtsustunnet teiste koguduste ja kirikutega; saada teadmisi kristlusest, kirikupühadest, kirikuloost; leida mõttekaaslasi ja kinnitust oma arvamusele; avaldada oma mõtteid ning jagada usukogemust, rõõme ja muresid.
Soovin kõigile praegustele ja tulevastele lehe tellijatele ja lugejatele õnnistusrohket uut kirikuaastat ja hingekosutavaid hetki Eesti Kiriku seltsis!

Karkkus_Sirje

 

 

 

 

Sirje Semm,
peatoimetaja

Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest! (Mt 20:28)