Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Peapiiskopi valimine kütab kirgi

03.10.2004 | | Rubriik: Kirikuelu

Kaks kuud enne uue peapiiskopi valimisi on vaid kolmel praostkonnal kaheteistkümnest õnnestunud esitada jah-sõna ütelnud kandidaat. Need on Lääne, Pärnu ja Tallinna praostkond, kus on üles seatud Tiit Salumäe, Andres Põder ja Gustav Peeter Piir.

Haapsalu Püha Johannese koguduse õpetaja Tiit Salumäe. Sündinud 25. detsembril 1951 Tartus, ordineeritud 5. oktoobril 1975.

Teenib aastast 1975 Haapsalu kogudust, hooldanud Lihula, Martna, Ridala, Hanila, Karuse ja Vormsi kogudust ning Ingeri kiriku Puðkini kogudust.

Lääne praostkonna praost 1992. aastast.

Valitud EELK kirikuvalitsuse liikmeks 1994., 1997. ja 2001. aastal.

Abielus, lapsed Maria, Mirjam, Lydia, Lea ja Tiit jun.

Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja Andres Põder. Sündinud 22. novembril 1949 Haapsalus, ordineeritud 19. septembril 1976.

Teeninud Viru-Nigula, Suure-Jaani ja Räpina kogudust, Pärnus 1990. aastast.

Pärnu praostkonna praost 1990. aastast.

Valitud EELK kirikuvalitsuse liikmeks 1990., 1992., 1994., 1997 ja 2001. aastal.

Abielus, lapsed Thomas Andreas, Johann Christian, Anne Maarja (†).

Tallinna Püha Vaimu koguduse õpetaja Gustav Peeter Piir. Sündinud 20. märtsil 1961 Cokato külas Minnesota osariigis Ameerika Ühendriikides, ordineeritud 17. aprillil 1988.

Teeninud E.E.L.K. Toronto Peetri kogudust, 1992-1995 Tallinna Toompea Kaarli kogudust, alates 1995. a Tallinna Püha Vaimu kogudust, 2000. a litsenseeritud Püha Timoteose ja Püha Tiituse filiaali anglikaani kiriku preestriks.

Tallinna praostkonna praosti kt 1993-1994, 1995-1999, praost 1999. aastast.

Vallaline.

Lääne ja Pärnu praostid esitati kandidaadiks juba kevadel, Tallinna praost 27. septembril. Kolm praostkonda on esitanud piiskop Einar Soone kandidatuuri, kes küll, vaatamata isegi talle saadetud palvekirjadele, kandideerimisest ära on öelnud.Mitmel korral on räägitud praost Joel Luhametsast kui võimalikust peapiiskopi kandidaadist. Samuti on küsitud nõusolekut mitme teise praosti ja õpetaja, näiteks Jaan Tammsalu, Arne Hiobi ja Randar Tasmuthi
käest. Nimetatud reas on vaid viimane andnud põhimõttelise nõusoleku kandideerida, teised on erinevatel põhjustel loobunud.
Arvamusi peapiiskopi ametist

Tiit Salumäe on ühes juhtkirjas (EK 09.06.2004) öelnud, et piiskopiamet ei ole töökoht, kuhu kandideeritakse. Piiskop on üksnes administratiivne juht, kes juhib, toetab ja edendab kirikutööd. Tema ülesanne on hoida kiriku järjepidevust ja juhatada õiget teed. Praost Salumäe peab oluliseks hingehoidjate hingehoidja tööd. Piiskopiamet peab kirikurahvast ühendama, leiab Salumäe.
Andres Põder ei ole otseselt oma arvamust piiskopiameti kohta väljendanud. Siiski võib tema mõtteid lugeda tänases lehes ilmunud artiklis «Quo vadis EELK?». Põder toonitab artiklis, et kirikujuhtidel peavad olema isiklikud seisukohad, kuid veelgi olulisem on kiriku üldine arvamus. Kiriku arengu strateegia ei ole tema arvates niivõrd dokument kui suhtumine.
Värskeim peapiiskopikandidaat Gustav Piir on Eesti Kiriku küsitluses 30. juunil vastanud peapiiskopi ameti ülesannete kohta järgmiselt: peapiiskop on hingehoidjate hingehoidja, kiriku seisukohtade selgitaja ja kiriku ühtsuse ülalhoidja. Temalt oodatakse tasakaalukust, koostöövalmidust, julgust ja ustavust.
Piiri arvates peab peapiiskop oskama ära tunda inimeste ande ja tal tuleb moodustada tugev meeskond. Piir näeb olulisena koostööd teiste kirikute ning vabariigi valitsusega. Praost tutvustas oma seisukohti pärast tema ülesseadmist antud lühiintervjuus, mille avaldasime eelmises EKs.
Kes on kes EELKs?

Viljandi praostkond peab sinodit 13. oktoobril, Saarte praostkond 14. oktoobril, kus arutatakse peapiiskopi kandidaadi esitamist. Ülejäänud praostkondades (Ida-Harju, Lääne-Harju, Järva, Tartu, Valga, Viru ja Võru) peapiiskopi küsimuses sinodeid kokku ei kutsuta, põhjuseks enamikel ühtse arvamuse puudumine.
Lääne-Harju praostkonnas on kavas oktoobri lõpus korraldada kandidaatidega kohtumine, võimaldamaks neil oma seisukohti selgitada. Praost Jüri Vallsalu sõnul kavatsetakse kohtumine korraldada koos naaberpraostkondadega.
Ida-Harju praost Jaanus Jalakas seevastu ütles, et kandidaatidega on mõttetu kohtuda. «Me tunneme neid nagunii hästi,» märkis ta. Jalakase arvates tuleks võtta Leedust eeskuju, kus peapiiskopiks sai 28aastane mees. «Olekski täiesti uut inimest vaja,» leidis ta.
Sinodid saavad kandidaate üles seada 1. novembrini, kirikukogu liikmetel on see võimalus ka 23.-24. novembril, mil Tallinnas tuleb kokku kirikukogu istungjärk.

Kristel Neitsov

Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja! (Sk 9:9)