Esileht » Uudis » Esileht »

Peapiiskopi üleskutse lehe tellimiseks

11.12.2019 | | Rubriik: Esileht

0. oktoobril saatis peapiiskop Urmas Viilma kirja 70 kogudusele, kes tema hinnangul saavad kõige enam aidata ajalehe Eesti Kirik edasise ilmumise jätkumist.

Lehe tellimiskampaania eel kogudustele saadetud kirjas muretseb peapiiskop, kuidas saaks Eesti Kiriku lugejaskonda suurendada ja seeläbi ka ajalehetoimetuse majanduslikult keerulist olukorda ning toimetulekut parandada.
Peapiiskop kirjutab: „Palun, et kaaluksite tõsiselt järgmiseks aastaks Eesti Kiriku ajalehe tellimist koguduse kõigile juhatuse ja nõukogu liikmetele. Veel parem, kui lisate töötegijad. See võib tunduda teie jaoks esmalt ületamatu ja majanduslikult mõeldamatu otsusena, kuid kui oma eelarvet planeerite ja numbritesse tõsiselt süvenete, siis ilmselt järeldate seda, mida minagi. Teie koguduste jaoks ei ole see summa, mille võiksite oma kaastöölistele lehte tellides eraldada, nii suur, et te ei võiks seda kogudusena endale lubada.“
Kogudustele kehtestatud tellimise soodushinda arvestades on peapiiskop teinud ka kalkulatsiooni ning usub koguduseõpetajana oma kogemustele tuginedes, et summa, mida kogudus oma töötegijatele lehte tellides eelarvesse kirjutab, saab olema jõukohane. „See on rohkem tahte ja otsustamise küsimus,“ leiab peapiiskop.
Aastatellimuse näidissummad on järgmised:
5 lehte – 160 €, 10 lehte – 300 €, 15 lehte – 450 €, 20 lehte – 600 €, 25 lehte – 750 €, 30 lehte – 900 €.
„Teie kõigi käes on pisut panustades siiski suur võimalus aidata Eesti Kiriku ajalehel katta ära järgmise aasta eelarvepuudujäägist väga oluline osa. Sellega seoses, head õed ja vennad, ma palun teil tõsiselt kaaluda mingi hulga lehenumbrite tellimist, et aidata sellega kaasa Eesti Kiriku levimisele ja majanduslikule toimetulekule. Selleks, et tellida leht oma inimestele koju, on vaja loomulikult kokku koguda kõigi nende inimeste nimed ja kodused postiaadressid, kuid olen kindel, et need on teie koguduse kantseleis olemas.
Kutsun teid üles astuma seda lihtsat ja sugugi mitte liiga üle jõu käivat sammu, et tellida oma kaastöölistele ja vabatahtlikele ajaleht Eesti Kirik järgmiseks aastaks! Olen tänulik, kui olete oma juhtorgani liikmetele juba Eesti Kiriku ajalehe tellinud,“ lõpetab peapiiskop oma üleskutse.
Eesti Kirik

Kristus ütleb: Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde! (Jh 12:32)