Esileht » Uudis » Uudised »

Peapiiskopi kohtumine naisvaimulikega

21.10.2015 | | Rubriik: Uudised

Peapiiskop selgitamas naisvaimulikele, millisele otsusele ta naiste ordineerimise küsimuses jõudis. Kätlin Liimets

14. oktoobril kutsus peapiiskop Urmas Viilma kõiki naisvaimulikke kohtumisele Tallinna toomkiriku käärkambrisse. 44 kutsutust oli kohal 26.

Kokkusaamine algas ühise palveosadusega, mille järel peapiiskop avaldas lootust, et see on viimane kord, kui ta vaimulikke soopõhiselt kokku kutsub.
2014. aasta 26. novembril peapiiskopiks valitud Urmas Viilma tegi sissejuhatavas sõnavõtus tagasivaate oma esimesele ametiaastale. Ta soovis, et kirik jõuaks peagi heas mõttes rutiinsesse argipäeva, et pärast rohkeid kaadriuuendusi saaks kiriku sisuline töö korralikult käivituda. Eelkõige tahab Viilma, et side kirikuvalitsuse ja koguduse vahel tugevneks. Rõhk pannakse vaimulikele, nende toetamisele ja pastoraalsele nõustamisele. Ees seisab ka uue arengukava koostamine.
Järgnevalt andis peapiiskop teada põhjuse, miks ta kutsus kokku naisvaimulikud: «Olen seni väljendanud kõhklusi naiste ordineerimise teemal. Minu põhimõte on olla aus, ka oma nõrkustes ja puudustes. Mulle pole kunagi olnud probleemiks teenida koos naistega. Samas olen arvanud, et nii naiste kui ka meeste ordineerimine pole üksnes traditsiooni küsimus. Olen tahtnud, et see oleks teoloogiliselt põhjendatud. Tajun selgelt oma rolli kirikupeana ja tegin otsuse pärast naiste ordineerimise vastaste ja pooldavate argumentide läbikaalumist. Jõudsin seisukohale, et naiste ordineerimine on piibellik. See on minu usuotsus.»
Peapiiskopi sõnul meeldib talle, et meie kirikus pole ei mehed ega naised nõudnud vaimulikku ametit. Vaimulik amet on Jumala kutse ja ühelgi piiskopil pole õigust otsustada soopõhiselt vaimuliku ameti kandidaadi sobivuse üle. Kõikides kiriku ametites on olulised eelkõige usk, kompetentsus, isiksuseomadused, usaldusväärsus ja kogemused.
Peapiiskop Viilma rõhutas, et on luterlikke kirikuid, kes on teistsugusel arusaamal: «Piiblist leiab põhjendusi nii naiste ordineerimise vastu kui ka poolt. Mulle sai määravaks avar Piibli tõlgendamine, kus kontekstuaalsusel on oluline roll. Tähtis oli ka luterlik vaimuliku ameti mõistmine. Ordinatsioon ei kuulu meie kirikus sakramentide hulka. Vaimulik on Jumala tööriist. Me ei tohi oma rolli siin ületähtsustada.»
Kohtumise lõpus toonitas peapiiskop Urmas Viilma: «Peame kirikuna käituma ühe ihuna ja jätma ruumi ka neile, kes on naiste ordineerimise vastu. Olen kõikide peapiiskop. Püüan olla erapooletu. See on minu ülesanne.»
Kätlin Liimets

Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. (2Tm 1:10)