Esileht » Online » Online artiklid »

Peapiiskopi karjasekiri Kristuse ülestõusmise pühal, 5. aprillil 2015

02.04.2015 | | Rubriik: Online artiklid

 

Ja ennäe, Jeesus ise tuli neile vastu ja ütles: „Olge rõõmsad!“

Matteuse 28:9

Jeesuse surnukeha võidma tulnud naisi tervitab ülestõusmishommikul tühi haud.

See ei ole enam pime ja rõske koobas, kuhu reedeõhtuses hämarikus asetati vaevatud

Jeesuse surnukeha. Avatud hauast, kuhu naised sisenevad, on külma rõskuse igavesti

peletanud varahommikune ülestõusmisvalgus. „Teie ärge kartke! Ma tean, et te

otsite ristilöödud Jeesust. Teda ei ole siin, ta on üles äratatud,“ (Mt 28:5j) lausub

säravvalges rõivais ingel kohkunud naistele. Matteuse sõnul jooksid naised sealt

kartuse ja rõõmuga kuulutama ülestõusmissõnumit ka jüngritele. Enne, kui kohale

jõuavad, seisavad nad aga silmitsi Ülestõusnu enesega. Milline kohtumine!

 

Meil kellelgi pole seda eesõigust, mis oli neil hirmunud naistel – näha Ülestõusnut

palgest palgesse. Ometi on meilgi võimalus kuulutada ülestõusnud Kristust täna

maailmas, kus meie elame ja tegutseme. Hoolimata sellest, et paljudes paikades meie

ümber on valu ja kannatusi, ülekohut ja vägivalda, sõjakoledusi ning tagakiusamisi,

on ülesäratatud Jeesuse sõnum ka seekordse ülestõusmispüha hommikul sama, mis

hauale tõtanud naistele esimesel surmalt võidetud hommikul: „Olge rõõmsad!“

(Mt 28:9)

 

Ülestõusmise sündmus on tõestus maailma kõigi kannatuste väe ning võimu

piiratusest ja lõplikkusest. Jeesus, kes ise koges valu ja piinamist, ülekohut ja pilget

ning asetati pärast alandavat surma rõskesse hauda, julgustab meid nägema seda kõike

vaid ajaliku ja mööduva hetkena tulevase igavese rõõmu ja elu teel. See, kuidas surmas

näha elu, on Jumala saladus, mis eeldab lapsemeelset usku. Paljude unistuseks ajaloos

on olnud Jumala saladuste paljastamine. Mida kaugemale ja sügavamale inimene

Jumala saladustesse tungib, seda seletamatumaks muutub Jumala müsteerium, kuhu

kuulub ka Kristuse ülestõusmine surnuist.

 

Ülestõusmist eitades, salates või naeruvääristades ei ole võimalik usku ega Jumalat

surmata. Suurel Reedel sooritati ebaõnnestunud katse. Kannatavast ja surevast

Jeesusest sai ülestõusmishommikul rõõmustav ja võidutsev Kristus, kes võib ka meile

kinkida surma ära võitva elu. Selleks on vaja rõõmsat ülestõusmisusku!

„Olge rõõmsad!“ (Mt 28:9) julgustab Jeesus. Kuulutagem ja jagagem seda

rõõmu ülestõusmishommikul üksteist tervitades: „Kristus on üles tõusnud! Ta on

tõesti üles tõusnud! Halleluuja!“

 

Urmas Viilma

Peapiiskop

 

Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. (Rm 5:8)