Esileht » Online » Online artiklid »

Peapiiskop Urmas Viilma kommentaar seoses Narva Aleksandri Suurkiriku müüki panekuga võlausaldaja poolt

24.03.2016 | | Rubriik: Online artiklid

EELK tunneb Narva Aleksandri koguduse pankrotistumise pärast häbi ja ei õigusta kuidagi selleni viinud tegusid. Suvel tegin isiklikult pankrotihalduri ja siseministeeriumi esindaja juuresolekul võlausaldajatele ettepaneku ühise juriidilise keha loomiseks Narva kiriku haldamiseks ja seal kultuuri- ja jumalateenistusliku elu korraldamiseks eesmärgiga teenida pikaajaliselt tagasi võlausaldaja ees tekkinud võlgnevus. Võlausaldaja ei ole seni sellele pakkumisele vastanud.

Sarnase ideega tuli EELK koostöös Eesti Kontserdiga välja ka viimasel kohtumisel siseministeeriumi, kultuuriministeeriumi, Narva linna ja pankrotihalduriga, kuid kahjuks on ainsaks vastuseks olnud tänane teade kiriku müügiga alustamisest. Nõnda tunneb EELK ka jätkuvalt muret Narva Aleksandri Suurkiriku tuleviku pärast.

Suure Reede kontekstis peame kõik mõtlema meeleparandusele ja oma vastutusele tegude ja otsuste eest, mida oleme kunagi langetanud. EELK ja Narva kogudus on seda vastutust kandmas suure alandusega nentides kurbusega, et nende otsuste hind on kogu koguduse vara müük. Meeleparanduslikku hoiakut võiks eeldada kõigilt, kes olukorra tekkimises osalised on olnud, sh suurimalt võlausaldajalt.

Kirik on antud olukorras kurvas jõuetuses, sest võlausladaja poolt Narva Aleksandri Suurkiriku müügihinnaks määratud summa on lähedane kiriku keskvalitsuse aastaeelarvele. Antud olukorras saame loota ja palvetada Jumalalt tarkust ja abi, et võlausaldaja leiab Narva Aleksandri Suurkirikule ja ka muule pankrotihalduri kaudu tema käsutuses olevale varale ostja, kes hindab kirikut nii kultuuri- kui sakraalobjektina ning jätkab investeerimist kirikuhoonesse nende tegevuste jätkamiseks ka tulevikus.

+Urmas Viilma

EELK Peapiiskop

Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile! (Lk 9:62)