Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Peapiiskop sinodisaadikutele: helistage mulle!

28.03.2018 | | Rubriik: Kirikuelu

Tartu praostkonna sinod peeti 13. märtsil Torma kihelkonnas.

Tartu praostkond on üks EELK suuremaid, ühendades üle 24 000 luterlase. See on 16% kõigist EELK liikmetest. Ainult Tallinna praostkond on nii hingede arvu kui liikmesannetajate hulga poolest suurem. Tartu praostkonna 3987 annetajat moodustavad 15% EELK liikmesannetajatest. Koguduste arvu poolest jagab Tartu praostkond esikohta Saarte praostkonnaga. Mõlemas on 20 kogudust. Võrdluseks: kõige vähem kogudusi (10) on Lääne-Harju praostkonnas ning 11 kogudust on kolmes praostkonnas.

Vaimulikke jagub
Vaimulike puuduse üle Tartu praostkond kurta ei saa. Kahekümnest kogudusest viieteistkümnel on oma õpetaja, ülejäänuid hooldab mõne teise koguduse vaimulik. Lisaks piiskop Joel Luhametsale on praostkonnas 17 preestriordinatsiooniga vaimulikku. Neist 16 (vanuse järjekorras: Eenok Haamer, Raigo Ojamets, Urmas Oras, Mehis Pupart, praost Ants Tooming, Naatan Haamer, Aare Vilu, Andrus Mõttus, Urmas Paju, Aivo Prükk, Rene Alberi, Esa Luukkala, abipraost Kristjan Luhamets, Triin Käpp, Joona Toivanen ja Georg Glaase) on seotud kindla koguduse teenimisega ning vaid Kaido Soom tegutseb usuteaduskonna kõrvalt üksnes vikaarina.
Ka praostkonna ainsal diakonil Siimon Haameril seisab tõenäoliselt juba käesoleval aastal ees preestriordinatsioon. Praostkonnas teenib üks naisvaimulik – Ülikooli-Jaani koguduse õpetaja Triin Käpp. Lisaks on praostkonnas kaks emeriitõpetajat: Kalle Mesila ja Kalle Kasemaa, reservvaimulik Sulev Sova ning Tartu linn on koduks EELK vikaarile Tarmo Kulmarile ja mõnele teiste praostkondade vaimulikule.
Tartu praostkonna 20 kogudusest 5 asuvad Tartu linnas (Maarja, Pauluse, Peetri, Soome ja Ülikooli-Jaani). Tartust lõuna poole jääb ainult kaks kogudust: vanad kihelkonnakeskused Kambja ja Võnnu. See-eest Tartu linnast ja Emajõest põhja poole jääb 13 kogudust. Neist 5 asuvad Tartumaal: Äksi ja Maarja-Magdaleena Tartu vallas ning Alatskivi, Kodavere ja Vara Peipsiääre vallas. Jõgevamaal on 8 Tartu praostkonna kogudust: Kursi Põltsamaa vallas; Jõgeva, Palamuse, Laiuse ja Torma Jõgeva vallas ning Lohusuu, Mustvee ja Avinurme Mustvee vallas.

Aruanded avaldasid muljet
Tänavusel sinodil olid kohal 19 koguduse esindajad. Torma kogudus võttis ajaloolises pastoraadis vastu külalisi soojalt ja südamlikult. Jumalateenistusel Torma kirikus jutlustas praost Ants Tooming, pihikõne pidas piiskop Joel Luhamets ja armulaua seadis ning õnnistas peapiiskop Urmas Viilma. Järgnes lõunasöök ja sinodi koosolek 7 km eemal Vaiatu rahvamajas.
Pärast praosti ülevaadet 2017. a aruandest said sõna kõigi koguduste õpetajad. Igaüks heitis pilgu möödunud aastale oma koguduses. Liikmesannetajate hulk on kasvanud Kambja, Kursi, Laiuse, Maarja-Magdaleena, Tartu Maarja, Tartu Soome, Võnnu ja Äksi koguduses. Rohkem rõõmu on talituste arvu kasvust. Eenok Haamer rõõmustas, et Mustvee 19 leerilast on ka pärast leeripüha leidnud sageli koha kirikuliste seas.
Peapiiskopile jäi aruannetest silma Äksi koguduse iga-aastane mootorratturite jumalateenistus tsiklihooaja alguses. Aastal 2017 võttis sellest osa umbes 300 inimest. Enamik sellel jumalateenistusel osalejaist ei ole ristiinimesed ega kiriku liikmed.
Kursi koguduse aruande kohta arvas peapiiskop, et selles sisalduvad olustikulised kirjeldused sobiks pigem kuhugi teleseriaali kui koguduse aruandesse, ent tulevasi ajaloolasi need kindlasti rõõmustavad.
Muljet avaldas peapiiskopile ka Tartu Peetri koguduse õpetaja üksikasjalik naturaalandide loetelu, mida kõike on aasta jooksul koguduse õpetajale kingituseks toodud alates kotitäiest villastest sokkidest ja Geiša šokolaadist kuni õnnekivi ja konjakini välja.

Haldusreformist, meediast ja positiivsest hoiakust
Kiriku üldisele olukorrale vaadates kõneles peapiiskop haldusreformist, mille tulemusena hakkame nüüd ka vallajuhte nägema televiisorist rohkem kui oma silmaga. Kõneldes ajakirjandusest manitses peapiiskop ettevaatlikkusele: kui loete pealkirja, tuleb üheksa korda mõelda, kas see on ikka õige, ja uurida kasvõi seda, kas pealkirjas öeldu sisaldub ka artikli sees.
Näiteks ei ole EELK kunagi küsinud riigilt okupatsioonikahjude hüvitamist, kuid ajakirjaniku poolt artikli pealkirjas lendu lastud väidet usuvad paljud lugejad sellegipoolest. Praktilist nõu andis peapiiskop puhuks, kui meedias ilmub skandaalseid väiteid kiriku kohta: „Siis tehke nii, nagu Ivo Pill teeb – helistage mulle!“
Peapiiskopi sõnul võime tajuda täna kuulutamise vabadust: „Võime olla Eesti riigile tänulikud, et meil ei toimu veel kiriku sõnumi vaigistamist seaduse teel.“ Ka koguduste aruandeist võib leida tõdemust, et inimeste hoiak kiriku suhtes on positiivne.
Tartu praostkonna sinod otsustas toetada peapiiskopi üleskutset anda abielule kui mehe ja naise liidule põhiseaduslik kaitse. Aruande ja eelarve arutelu käigus avaldas sinod soovi jätkata Pereraadio töö toetamist. Torma kihelkonnale oli päev eriline sellegi poolest, et viimati peeti siin sinodit täpselt 60 aastat tagasi, aastal 1958, kui Torma kogudust teenis õpetaja Esra Rahula, praost oli August Janni ning peapiiskop Jaan Kiivit vanem.
Kristjan Luhamets

Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. (Rm 5:8)