Esileht » Uudis » Uudised »

Peapiiskop külastas vanglaid

20.10.2021 | | Rubriik: Uudised

Peapiiskop õnnistussõnu ütlemas vangala kabelis toimunud teenistusel, millest võtsid osa kinnipeetavad, kes seda soovisid. Tanel Meiel 

Võttes vastu vanglate kaplanaadi kutse külastas peapiiskop Urmas Viilma 13. oktoobril Tallinna ja 14. oktoobril Tartu vanglat. 

„Sain hea ülevaate vangla tööst ja kinnipeetavate taasühiskonnastamisest. Ringkäigul vanglas tutvusin erinevate üksustega, vaatasin sisse kambritesse, vangla töökodadesse, spordisaalidesse, klassiruumidesse, raamatukogusse ja muudesse vangla tööga seotud ruumidesse. Sain väga hea ülevaate, millist tööd kinnipeetavatega vanglas tehakse, et nad võiksid ühel päeval kõigi jaoks turvaliselt tavaellu naasta,“ lausus Viilma pärast külastust.

Kirikupeale tutvustati vanglateenistuse argipäeva, tehti ringkäik territooriumil ning keskenduti taasühiskonnastamise protsessidele. Kahe külastuse jooksul anti peapiiskopile ulatuslik ülevaade vanglates toimuvast ning religiooni ja kirikute rollist vanglast vabanenute taasühiskonnastamises.

Peapiiskoppi saatsid külastusel justiitsministeeriumi vanglate osakonna asekantsler Priit Kama, vanglate peakaplan Tanel Meiel ning EELK diakoonia ja ühiskonnatöö SA juht Avo Üprus. Mõlema vangla külastusel olid esindatud nii vangla juhtkond kui taasühiskonnastamise eest vastutavad ametnikud. Peapiiskopile tutvustati vanglates toimuvaid tegevusi, vanglatööstust ning näidati vanglaelu argipäevast rutiini. Kohtumisel kaplanaadiga arutati vaimulike ja vabatahtlike kaasamist ning arutleti, kuidas suurendada koostööd vanglast vabaneva kinnipeetava ja elukohajärgse koguduse vahel.

Lisaks osales peapiiskop Tallinna ja Tartu vangla kabelis palveteenistusel. Teenistusel viibinud kinnipeetavad olid tänulikud ning peapiiskopi esitatud mõtisklus mõlema vangla kabelis tekitas kohalolnutes osadusliku õhkkonna. 

Tanel Meiel

Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! (Lk 21:28)