Esileht » Uudis » Esileht »

Peaminister Jüri Ratase tervituskõne Eesti Kirikute Nõukogu 30. aastapäeva tänujumalateenistusel

01.03.2019 | | Rubriik: Esileht

Peaminister Jüri Ratas Rootsi-Mihkli kirikus.
Urmas Roos

Lugupeetud Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute juhid! Austatud riigikogu esimees! Head vaimulikud! Kõik siinviibijad!
Eesti Kirikute Nõukogu on praeguseks 30 aastat vana ning on selle aja jooksul teinud palju kõigi Eestimaa inimeste ning seeläbi terve Eesti riigi heaks. Nõukogu asutamisprotokollis sõnastati selle liikmete ühiste eesmärkidena kristliku eluhoiaku, kõlbluse ja eetika kujundamist, eestimaalaste õiguste kaitsmist ning soovi ühendada oma jõud evangeeliumi kuulutamisel ja halastustöö tegemisel.
Meil on väga erinevaid andmeid ja tõlgendusi, kui palju on meie ühiskonnas usklikke inimesi. Samas näeme seda paradoksi ka teistes eluvaldkondades. Nii mõnedki organisatsioonid või institutsioonid saavad ja peavad esindama palju suuremat hulka inimesi, kui saaksid loetleda oma poolehoidjaid.
Selline on meie ühiskonnas kindlasti ka kiriku roll, kes ei anna usku ja lootust üksnes oma koguduseliikmetele, vaid esindab tervet ühiskonda liitvaid ning meie kõigi jaoks olulisi väärtusi.
Kiriku tähendus on meie inimestele omane ning kindlasti omane ka meie ühiskonnale. See on osa eestlaseks ja eestimaalaseks olemisest, osa igavikulistest väärtustest. Seepärast on mul kahtlemata hea meel, et kiriku häält on ühiskonnas üha rohkem kuulda ning neil väärtustel on veenev eestkõneleja, pakkudes tuge ja rikastades meie inimesi ja kultuuri.
Leidsin siia lõpetuseks ühe mõtte silmapaistvalt teoloogilt ja vaimulikult Evald Saelt. Just nii pidas ta ise õigeks oma nime käänata.
„Kas ideaalset riigikorda saabki olla, kui meil ei ole veel ideaalset inimest. Ja see tuleks kole igav. Isegi autod tehakse teist kirja, ikka vahelduseks teistmoodi. Nii et ega seda ideaalset inimest ei ole. Muidu ei oleks vaja meil ei pedagoogikat, ei kirikut.“
Senikaua kui meil pole ideaalset inimest, on meile kindlasti vaja kirikut. Ja kirikute nõukogu.
Soovin teile tulevikuks siiralt ja südamest edu – ikka inimese eest seismisel ja evangeeliumi kuulutamisel! Jõudu Eesti Kirikute Nõukogule! Jõudu Eestile!

Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. (Lk 19:10)