Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Pasunad hõiskasid Lähtel ja Tartus

18.02.2004 | | Rubriik: Kirikuelu

Trompetite ja pasunate häälega hõisake kuningas Issanda ees! Ps 98:6

Iga-aastane EELK koguduste pasunakooride seminar-laager toimus seekord kahepäevasena: 7. veebruaril pikk proovipäev Lähtel, 8. veebruaril kaasateenimine jumalateenistusel Tartu Pauluse kirikus ja kontsert samas mõni tund hiljem.
Kergelt vaevase ettevalmistusprotsessi lõpuks kogunes Lähte ühisgümnaasiumi saali hulk tublisid pasunapuhujaid, et päevaplaani järgides järjekordset laagrit pidada. Pärast Kirikumuusika Liidu puhkpillikomisjoni esimehe Joel Otsa tervitust pidas avapalvuse puhkpillikomisjoni liige Agu Kaljuste, nii usaldasime kõik oma seminari rõõmud ja mured Jumala hoolde. Edaspidine näitas, et rõõmu oli rohkesti ja meie tööl oli õnnistus.
Head juhendajad
Kohe alustas proove ühendpasunakoor Bernd Geiersbachi juhtimisel, professor Kalervo Kulmala loenguks moodustati väike ansambel koorijuhtidest ja õppejõududest, kohe läksid käima individuaaltunnid, õpetajateks Roman Petuhhov, Tanel Juksaar, Karlis Saar ja Joel Ots.
Bernd Geiersbach on mitu head aega olnud Pärnu Eliisabeti koguduses Wolfhageni koguduse muusikalise saadikuna, samal ajal teinud kaasa proove ja projekte mitmes koguduses ja praostkonnas. Kodumaal juhatab ta laste- ja noortekoore, puhkpillikoori ja sümfooniaorkestrit.
Meie pasunakooride seminarile oli suureks õnnistuseks tema sõbralik nõudlikkus ja ütleks ka – pedagoogiline osavus, sest imetlusväärselt ruttu saadi koor kõlama. Keeleprobleemi ei olnud, suhtluskeelena toimis saksa ja inglise keel, ka oskab Bernd juba kenasti eesti keelt. Vahepeal jagati koor kaheks, siis tegi koormeistritööd ka Joel Ots.
Koraalimängu saladused
Professor Kalervo Kulmala on ansamblimängu ja metsasarve õppejõud Sibeliuse akadeemias Soomes ja Eesti Muusikaakadeemias, samal ajal juhendab professionaalseid tippkollektiive Soomes, Eestis ja mujal maailmas. Tema jõudis seminaristidele tutvustada mõningate akordide häälestamise põhimõtteid ja koraalimängu saladusi!
Kui veel on kusagil levinud arvamus, et mis see koraal mängida ei ole (allakirjutanu põgus vaidlus päev varem Eesti orkestrijuhtide kokkutulekul Narvas), siis olgu see igavesti… kummutatud! Terve päeva õppinud ja üsna õhtul veel vabatahtlikult lisaproovi nõudnud orkestrijuhid said kuue koraali ja ühe põgusa kooriteose mängimisel vaid aimu sellest, kuivõrd keeruline ja samas ülihuvitav on õigesti (!) mängida 4häälelist pala, lihtsaid meloodiaid lihtsa harmooniaga nii, et akordid oleksid hääles ja hääled juhitud ning kogu ansambel tasakaalus!
Meie, väike hulk pedagooge, saime ülivajaliku kogemuse ja oma osa sellest filosoofiast, mis üritab luua maailma harmooniat ja kaunilt kõlavat muusikat!
Seminari päevakava oli vist õigesti koostatud, sest kõik toimis ja kõik osavõtjad töötasid innuga. Nüüd tuleb kiita ja südamest tänada Lähte ühisgümnaasiumi suurepäraste tingimuste eest: hea saal, eraldi klassiruumide kasutamise võimalus, mugav internaat ja lihtsalt võrratu toitlustamine! Seminari esimese päeva lõpetas õhtupalvus, kus koraale mängis prof Kulmala õpetatud nn väike koor ja sõnaga teenis allakirjutanu.
Pillimäng kirikus
Pühapäevane teenistus Tartu Pauluse kirikus oli tüüpiline puhkpilliteenistus, kus koraale mängis ühendpasunakoor vaheldumisi väikese kooriga, samuti teenistuse algus- ja lõpuloo ning pala enne pealaulu. Väike koor mängis kõik eelmängud ning ühe pala armulaua ajal.
Terve teenistus oli nauditav eriti vaimulikus mõttes, oli armas tervik ning hingekosutust saime Mika Tuovineni jutlusest ja Annika Sipose juhitud liturgiast. Südamest tegi rõõmu rahvast täis kirik ja rohke osavõtt armulauast. Seminarikoor mahtus parajasti ära orelirõdule ja kõlal ei olnudki viga!
Pühapäev jätkus toreda elamusega lõunasöögi ajal Sodiaagi kohvikus (Pauluse kirikust otse üle tee), kus kohviku omanik Roland Noorhani meile söögi kõrvale vaimuliku laulu laulis. Olgu ta tänatud ja õnnistatud selle eest!
Kell 14 oli seminari lõppkontsert Pauluse kirikus. Üksteise järel esinesid lühikese kavaga Tartu-Kambja, Otepää-Rõngu, Hageri, Kadrina pasunakoorid, Tallinna Kvartett (koosseisu moodustavad meie seminari pilliõpetajad) ja lõpuks ühendkoor. Kontsert oli meeldiv tervik, osavõtjad kuulasid üksteist suure tähelepanuga ja kohalikku publikut oli rohkesti!
Tuleval aastal Kosejõel
Agu Kaljuste sõnavõtt tõmbas seminarile kriipsu alla: oli õnnistusrohke ja edukas üritus, kus kõik osavõtjad andsid oma panuse teenides Jumalat ja ligimest oma talendiga kaubeldes ja siis (järgmisel päeval juba asudes oma igapäevaste toimetuste juurde) selle kahe päevaga toonud kindlasti meelepärase ohvri.
Meie tänu Tartu Pauluse kogudusele! Aitäh Kalev Laanesaarele, kes meile Lähte kooli leidis, samuti õppejõududele ja juhendajatele! Seminari toetasid: Pousaunenwerk in der Evangelischen Kirche von Westfalen ja Kirikumuusika Liidu puhkpillikomisjon.
Järgmine seminar-laager toimub taas Kosejõe koolis Harjumaal veebruaris AD 2005.
Kahro Kivilo,
puhkpillikomisjoni liige

Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! (Lk 21:28)