Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Pastorite osaduskonverents Kuramaal

05.04.2006 | | Rubriik: Uudised

14.–21. märtsini toimus Lätimaal
Salduses osaduskonverents Baltikumi ja Saksa vaimulikele.

Kohtumine leidis aset Läti luterliku kiriku
kirikukoolis, mis oli ehitatud taasiseseisvumise algaastatel Norra Idamisjoni
abiga koolitamaks kirikule töötegijaid. Kooli kõrval asuvas kirikus oli
teeninud praegune Läti luterliku kiriku peapiiskop Janis Vanags.

Ühiselt ja töögruppides vahetati mõtteid
kiriku olukorra üle Saksamaal ja postsotsialistlikes riikides. Esitleti ennast,
kogudust ja tutvustati kiriku olukorda ning suundumusi. Eestit esindasid
kirikuõpetajad Tõnu Linnasmäe Amblast, Ants Tooming Kolga-Jaanist ja Sulev Sova
Kursist. Suhtluskeeleks oli enamasti saksa keel. Konverents sai teoks juba
kolmandat aastat järjest tänu Põhja-Elbe kirikule, kes on selle initsiaator ja
finantseerija.

Kirikuõpetajate mure on ühine: kuidas hoida
muutuvas maailmas kogudusi ja jõuda linnastunud ühiskondades oma juured ja
usulise identiteedi kaotanud ligimeseni. Kuidas teenivad ligimest kuulutustöö,
sotsiaaltöö ja diakoonia? Kuidas olla atraktiivne ja aktsepteeritav?

Osavõtnud maade kirikute positsioon
ühiskonnas on mõneti erinev. Põhja-Saksas ja Eestis ollakse veel niiöelda
enamuskiriku rollis, Leedus ja Lõuna-Lätis vähemusena katoliku kiriku kõrval.
Eestiga sarnaseim kirikuelu on endise Ida-Saksa aladel, kus majanduslike
raskuste tõttu kirikutöö senisel kujul on pärsitud, samas sovetiaegne põlvkond
elab kirikust mööda.

Nädalavahetusel külastati Läti kogudusi.
Aega jäi ka tutvuda Riia kirikute ja konsistooriumiga. Läti kirikuelu jättis
optimistliku ja misjoneeriva mulje, kus tähelepanu pööratakse rohkem kiriku
praktikale ja mitte niivõrd välisele.

Kohtumise osaduslikkus õhtustel vestlustel
ja armulauas andsid rõõmu ja soovi taaskohtuda tuleval aastal Leedus.

Sulev Sova

Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! (Lk 21:28)