Esileht » Arvamused » Juhtkiri »

Pastoraat on avatud

11.12.2019 | | Rubriik: Juhtkiri

Detsembri algul avati Tartu teoloogia akadeemia uus oma kodu, mis on ühtlasi ka kristlike organisatsioonide kokkusaamise paigaks. Uued avatud ruumid Tartus Riia tänavas said nimeks Pastoraat. Kõik sündmused, mis toimuvad, tunduvad loomulikud. Tegelikult tuleb Pastoraadi valmimist pidada suureks Jumala imeks, usus elamise märgiks, lootuse kuulutajaks.
Minu jaoks on sellel kristliku koolituse töö korraldamise keskusel õige mitu sõnumit. Tuleb minna ajas palju tagasi. Aastal 1989 õpetaja Eenok Haameri eestvedamisel alustatud usuõpetajate koolitamisest kujunes välja iseseisev kõrgem teoloogiline õppeasutus – Tartu teoloogia akadeemia. Aeg muutus ja tekkis suur vajadus koolitatud usuõpetajate ja teiste kiriku töötegijate järele. Jumal leidis tööd juhtima vajalikud inimesed ja avas võimalused. Täna võime tagantjärele kinnitada, et on võimalik kiiresti koolitada töötegijaid, kui selleks tekib vajadus.
Pastoraadi näol avatud koolituskeskus annab kindluse selleks, et kui aeg peaks taas muutuma ja kõik Eestimaa koolid vajavad lisaks uusi usuõpetajaid, siis saab lühikese ajaga neid suurel hulgal ette valmistada. Ei tohiks kunagi öelda, et usuõpetuse andmine pole võimalik, kuna meil puuduvad vajaliku ettevalmistusega usuõpetajad. Takistuseks võib saada ainult meie uskmatu meel ja kõva süda. Kõik praegu tegutsevad vaimulikud õppeasutused, millele nüüd lisandusid Pastoraadi ideaalsed tingimused, on valmis piisaval hulgal usuõpetajaid koolitama.
Südantsoojendav on ka see, et Tartu teoloogia akadeemia liitus oma õppetegevuses EELK Usuteaduse Instituudiga. Nüüd Pastoraadi valmimisega ja väärikate ruumide kasutuselevõtuga nihkus ka usuteaduse instituut Lõuna-Eestile lähemale ning sai laiema ja tugevama aluse. Mitme vaimuliku õppeasutuse ja koostööpartnerite olemasolu koolitustegevuses on kirik pidanud vajalikuks alati sel lihtsal põhjusel, et vältida võimalikku ilmaliku meelsuse sisseimbumist vaimulikesse õppeasutustesse. Traagiline oleks, kui teoloogiline mõtlemine tõuseks kõrgemale pühakirjast ja kaoks ustavus Jumala Sõna vastu.
Tartu teoloogia akadeemia on oma tegevust finantseerinud peamiselt vabatahtlikest annetustest. Selle töö taga on olnud suur eestpalvetajate ja toetajate ring. Tänu sellele on püsima jäädud ka kriitilistes ja vahel lootusetuna näivates olukordades. Ka siis, kui kõik plaanid ei teostunud, otsiti Jumala abi ja juhtimist. Mõni lootus purunes siis, kui sooviti saada oma õppeasutusele oma kodu. Nende raskuste keskel akadeemia juhtide ja toetajate usk ning ustavus aga ei kahanenud, vaid kasvas. Pastoraadi projekti alustamisel saadi vajalikud summad juba kiirest kokku. Tööga võis edasi minna. Toetajate tugi jätkus. Seda oli juba nii palju, et oli võimalik laenuga töö lõpule viia.
Jumal oli usaldanud oma töö Eenok Haameri ja nüüd seda tööd jätkava Siimon Haameri kätte. Need mehed ja nende abilised on neile usaldatud tööd kogu oma jõu ja südamega palvemeeles teinud. Nad on leidnud palju toetajaid Ameerika mandrilt ja paljud inimesed meie armsalt Eestimaalt on oma rahalise toetuse sellele tööle andnud. EELK konsistoorium on Pastoraadis tehtavat tööd pidanud väga tähtsaks. Usume, et sellest on suur kasu ja õnnistus meie kirikule ja rahvale.
Pastoraadis on endale paiga leidnud ka Tartu Pereraadio stuudio, kellele justkui Jumala juhtimisel selgus pärast selle võimaluse avanemist, et nad peavad oma endistest ruumidest lahkuma. Praegu on Pastoraadis oma kodu leidnud ka hingehoiukeskus. Kindlasti võiksid seal olla ka ajalehe Eesti Kirik toimetuse ruumid. Küllap ruumi oleks veel teistelegi, kes tahaksid ühel meelel ja jõul ühise katuse all üksteist toetades teha tööd Jumala nime auks ja meie rahvale õnnistuseks.
Pastoraadist saab rohkem informatsiooni kodulehelt www:tartupastoraat.ee. Sealt leiab juhiseid ka selle kohta, kuidas liituda toetajate ringiga.
Õnnistust soovides
luhamets_joel_nh

 

 

 

Joel Luhamets,
piiskop

Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. (Rm 5:8)