Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Esileht »

Pastoraalseminari uus rühm

09.11.2016 | | Rubriik: Esileht

Ralf Alasoo, Tiit Kuusemaa, Ants Rajando, Enno Tanilas

Täna koguneb teisele sessioonile oktoobris alustanud pastoraalseminari preestrikoolituse 21. õpperühm, mis koondab neli pikka aega diakoniametit pidanud vaimulikku: Ralf Alasoo, Tiit Kuusemaa, Ants Rajando ja Enno Tanilase.

Pastoraalseminari juhataja piiskop Einar Soone ütles, et sellise rühma loomise algtõukeks sai Lääne praostkonna taotlus anda diakon Ants Rajandole võimalus preestriordinatsiooni saamiseks: «Ta teeb oma tööd väga hästi, tal on tugev side paiga ning kogudusega. Arutasime vaimuliku ameti komisjonis seda võimalust. On ju ka enne tehtud mööndusi, kui aseõpetajal ei olnud täielikku teoloogilist kõrgharidust. Ka konsistoorium leidis, et see on põhjendatud.»
Diakonite nimekiri vaadati läbi ja rühma valiti need, kellel on üle 20 aasta teenimisstaaži, kes on üle viiekümne aasta vanad ning töötavad vaimulikuna ühes koguduses praktiliselt koguduseõpetaja ülesannetes.
Valituks osutunutest ordineeriti Tiit Kuusemaa 1990. aastal, teised kolm 1992. aastal. Enno Tanilas on algusest peale teeninud Karula kogudust, Tiit Kuusemaa Puhja ning Ants Rajando Vormsi kogudust. Ralf Alasoo on ametis olnud Narva, Helme, Taagepera, Tartu Pauluse, Tartu Jaani ning Torma koguduses ja teeninud kaitseväes kaplanina. Praegu töötab ta Narva-Jõesuu koguduses. Tiit Kuusemaa on lisaks Tartu vangla kaplan ja Ants Rajando tegutseb ka arhitektina.
Tavapärase ainekava asemel keskendutakse väga konkreetselt õppurite vajadustele. Diakonite ettevalmistus ja kogemused on erinevad. Teoreetilises aineõppes on nad suhteliselt palju eksameid sooritanud ning diakon Enno Tanilas on lõpetanud usuteaduse instituudi täies mahus.
«Plaan on kolm sessiooni teha, aga võib ka rohkem. Me ei kiirusta. Pärast seda toimub vestlus peapiiskopiga, kes otsustab kandidaatide ordinatsioonikõlblikkuse üle. Positiivse otsuse korral võivad ametissepühitsemised toimuda juba veebruaris,» ütles piiskop Soone.
Peale selle, et anda kirikus ustavatelt teeninud diakonitele märku, et nende pühendumist on hinnatud, soovib kirik korrastada vaimulike ametite õigusi ja vastutust.
Diakonitele on siiani antud erandkorras poole aasta kaupa armulaua seadmise õigus. «See pole diakoni ülesanne ja soovime erandite andmist vähendada. Samas tuleb mõista koguduste olukorda, kui teenimas käib hooldajaõpetaja. See on pikemaajaline protsess, et võimaldada diakonitel täita neile kirikuseaduses ette nähtud ülesandeid,» sedastas piiskop Soone.
Kätlin Liimets

Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. (Lk 12:48)