Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Pastoraalseminar jätkab uue juhiga

07.10.2020 | | Rubriik: Uudised

Alates 1. septembrist juhib usuteaduse instituudi juu­res tegutsevat pastoraal­seminari assessor praost Marko Tiitus (fotol), kes on ka usuteaduse instituudi rektori kohusetäitja. 

Juhi vahetuse aluseks oli emeriitpiiskop Einar Soone pastoraalseminari ju­hi ametist tagasi astumine sel­lel kevadel. 

Eesti Kiriku küsimusele, kuivõrd soovib uus juhataja jätkata eelkäijate poolt algatatut ning milliseid uuendusi kavatseb semina­ris juurutada, vastab asses­sor Tiitus: 

„Olen veendunud, et pas­toraalseminari eelnevad juha­ta­jad Paul-Gerhard Hörschel­mann, Ove San­der, piiskop Einar Soone kui ka juhataja assistent Liina Sander on teinud väga head ja tänuväärset tööd ning andnud igaüks seminari töösse, arengusse ja vaimsusesse hindamatu panuse. Töörütm on välja kujunenud ja vähemasti esimesel aastal on minu eesmärgiks sellesse rütmi sisse elada ilma olulisemaid muudatusi kavandamata. Koroonaviiruse ohust tule­nevalt peame olema val­mis distantsõppeks, üheks töökorralduslikuks muu­tuseks ongi see, et me viime kontaktõppe sessioonid kol­mele päevale, sellele lisandub sessioonide vahel üks õppepäev Zoomis.“

Õppeaasta alguses, 23. septembril kirjalikult ja 24. septembril suuliselt, toimus pro venia concionandi ek­sam, mille sooritamise alu­sel alustasid pastoraalseminaris õppimist diakon Ülo Liiva­mägi, Volli Nugis ja dia­kon Jane Vain, keda ass Marko Tiitus iseloomustab parima hinnanguga: „Tun­nen kõiki kandidaate nen­de õpingupäevilt usu­teaduse instituudis ja hin­dan neid kõrgelt. Kõik kolm on akadeemiliselt võimekad, hea teoloogilise ettevalmistusega ja pika­ajalise kirikliku teenimise kogemusega ning usaldavad ja armastavad Jumalat.“ 

Milline tandem äsja moo­dustunud rühmast kujuneb, seda näitab Marko Tiituse sõnul eelolev õppeaasta, aga kõik eeldused heaks koostööks ja üksteist rikas­tavaks vaimsuseks on ole­mas.

Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. (Lk 12:48)