Esileht » Pühapäevaks » Jutlus »

Parim rahu

07.06.2019 | | Rubriik: Jutlus

Jh 14:23–29

Miljonid inimesed maailmas otsivad iga päev midagi olulist, mis annaks tasakaalu – me igatseme rahu. Kust ma leian oma elus rahu? Mõne jaoks on see elukestev otsing, mis pole kunagi edukas. Täna, hea lugeja, arutlen selle üle, mis on õigupoolest Jeesuse pakutud rahu ja miks on see eriline. Võin kohe julgustada, et Jeesuse tõotatud rahu annab elule positiivse sisu olenemata sellest, milline võib olla meid ümbritsev asjakord.
Kanada läänekaldalt Eesti peale vaadates tuleb kurbusega tõdeda, et kallis kodumaa on jõudnud olukorrani, kus vastastikku ei hoita kokku ei sõnavara ega reljeefseid väljendeid. Maarja Vaino kaalutleb 24.05.2019 Postimehe arvamusartiklis, et inimlikele väärtustele väiksema tähtsuse omistamine võib välja viia ebaõigluse ja vägivalla õigustamiseni, mis raputaks tõsiselt Eesti elu alustugesid. „Sõjaväes on selline tegevus vajalik ettevalmistus vastase füüsiliseks hävitamiseks – raske on tappa kedagi, kelle suhtes tunned empaatiat. Kas meie ühiskond valmistub samuti vastase hävitamiseks? Valmistume kodusõjaks?“
„Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks!“ lohutab Jeesus (Jh 14:27). Tundub, et Jeesus viitab siinkohal ainult talle teada olevale rahu võimalusele (Jh 13:21–30; 36–38). Jüngrid tundsid tuleviku suhtes end väga ebakindlana, sest teadsid Jeesuse lahkumisest. Nad olid ärritunud, närvilised – kõik tekitas ebamugavust. Ja siis Jeesus ütles neile: „Teie süda ärgu ehmugu ega ärgu mingu araks!“
Mis see on, mis annab sulle ööseks rahuliku une? Mis on see, mis peletab tasakaalu ja toob asemele rahutuse? Mis see on, mis ahistab südant? Erinevad asjad vaevavad erisuguseid inimesi. Kui sinule kallis inimhing on haige, siis on tulevik problemaatiline. Kui sul on tuttav, kes püüab tööd leida, pole homne päev temalegi kindel. Lastega peredes on alati terviseprobleeme, mis tähendab võitlusi nii päeval kui öösel.
Juhtub nii, et ajuti otsime rahu igalt poolt mujalt, aga mitte Jeesuse lähedalt. Me otsime rahulikku asendit kodus, kui võtame sisse taimseid rahustavaid toidulisandi kapsleid, stabiilset und soodustavaid tilkasid või mediteerime joogat. Püüame leida lõõgastust ja rahu. Täiendavaid võimalusi pakuvad psühholoogilised nõustamised ja eneseabiteraapia käsiraamatud. Ning ühtejärge liikudes seda ringjoont üha otsime, aiva otsime.
Täna ütleb Jeesus oma sõnas, et me vaataks tema poole: „… oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab.“ Rahu, mida ta annab, kestab kauem ja rahuldab sügavamalt kui säherdune, mida sellest maailmast on leida. Kui inimlaps tunneb muret heitliku tuleviku pärast ja kisendab rahu vajadusest tingitult, julgustab Jeesus: „Mina annan sulle rahu!“ „Maa peal rahu,“ laulsid inglid, kui Jeesus sündis (Lk 2:14).
Jeesus tuli, et tuua rahu puhta ja püha Jumala ning patuse inimese vahel. Ta võttis enda peale kogu inimkonna patu ja kandis selle ristile. Ja seal ristil, kus maine valu heitles surmaga, koges Jeesus vastupidist sügavale rahule – karistust, mida me oleme ära teeninud kõigi meie pattude eest. Ta suri sellel ristil sinu ja minu eest, et meil oleks rahu. Ja et see rahu on temalt, isandate Issandalt, siis on see eriline rahu. Selle saavutamiseks saame koostööd teha, kui ise rahunõudjad oleme, õpetab Jeesus mäejutluses (Mt 5:9).
Juulikuu alguspäevadel koguneb kümneid tuhandeid lauljaid ning pealtvaatajaid Tallinna lauluväljakule XXVII üldlaulupeole. Ühena kollektiividest ka Vancouveri Eesti Seltsi segakoor Läänetuul.
Kanada läänekalda eestlased usuvad ilusasse Eestisse ja nendesse lauludesse, mida küll on olnud raske selgeks õppida, aga kui korra kõlama saanud, siis võib laulus „Igaviku tuules“ koos Juhan Liivi, Kristjan Jaak Petersoni ning Pärt Uusbergiga tõesti hüüda: „Kas siis selle maa keel laulu tuules ei või taevani tõustes üles igavikku omale otsida?“ Jah, võib ja peabki, et ühine hõige taevani tõustes lepitava Püha Vaimu meie keskele alla saadaks.
Kallid lauljad ja dirigendid! Tõusku meie laulud ühise palvena selle imelise rahu pärast taeva rannale, et meie sõnavõtud ja tegemised saaksid edendada vastastikust lugupidamist ja inimlikku väärikust.
Meie ja Jumala vahel on rahu, kui Jeesus vaatab meie peale leekivalt armastava südamega. See on nabanöör esimesest nelipühast, grandioossest uuesti sündimise pühast, mil Püha Vaim tõi tuhandetele inimestele vastsed südamed. Nii loob seesama Vaim tänagi uued suhted ja toob erilise rahu. Ta toob ilusa Eesti. Aamen.
algur kaerma

 

 

 

Algur Kaerma,
Tartu vikaar, Vancouveri Peetri koguduse õpetaja

Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. (Rm 5:8)