Esileht » Uudis » Uudised »

Paremate valikute vabadus

02.07.2015 | | Rubriik: Uudised

Pärast aktust väljuvad peahoonest usuteaduse magister Kalle Rebane, prof Tarmo Kulmar ja taamal peapiiskop Urmas Viilma.
Kätlin Liimets

Tartu ülikooli usuteaduskonna lõpetas 22 üliõpilast: magistriõppe usuteaduse eriala 2, religiooniuuringute eriala 7 ja bakalaureuseõppe usuteaduse eriala 13 õppurit.

Peahoone lippude ja lilledega ehitud aulas pärast ühist hümnilaulmist aktust sisse juhatades ütles usuteaduskonna dekaan prof Riho Altnurme, et lõpetamine ei tähenda, et õppimine lõpeks: «Õppimine ei ole koorem ja diplom ei tähenda tunnistust koormast vabanemisest, pigem on see tunnistus vabadusest teha paremaid valikuid.»
Tervituskõnes mõtiskles õppeprorektor Martin Hallik, mille poolest on lõpetajad paremad kui enne ülikooli, ja leidis, et nõtkema mõtlemisvõime poolest, kohanemaks uute oludega. Hallik täheldas, et usk on paljude käsitluses pimedus ja teadus on valgus.
Seetõttu on usuteaduskonna lõpetajatel missioon viia usuteaduse valgus inimesteni, et mõistetaks enam erinevaid religioone ja rahvaid: «Levitage oma teadmisi selles uskmatus riigis, sest rahvas vajab seda! Just teie olete meie ühiskonnas kõige paremini ette valmistatud, et suurendada sallivust.»
Teaduskonna õppejõudude nimel pidas särava, rohkete lugudega illustreeritud kõne prof Tarmo Kulmar, rääkides viiest aegumatust väärtusest: eneseteostusest, teadmistehimust, enesevalitsemisest, kriitilisest mõistusest ja tänulikkusest. Lisaks rõhutas ta, et elada tuleb nii, nagu ehitataks Jumala abiga templit.
Järgnes pidulik diplomite kätteandmine. Esimesena sai tõendi usuteaduse magistri kraadist Prangli koguduse diakon Kalle Rebane. Cum laude lõpetasid magistriõppe Janek Järva ja bakalaureuseõppe Karin Kallas.
Traditsiooniliselt oli lõpetajaid tervitamas peapiiskop Urmas Viilma, kes meenutas Tartu ülikooli usuteaduskonna lõpetanud, maailmas tuntud vaimulikku ja süroloogi Artur Võõbust, tänu kellele on päästetud kirjeldamatu varandus Süüria käsikirjade fotokoopiate näol. Arvestades sealseis sõjakoldeis toimuvat kristlaste tagakiusamist on küsitav, kui palju originaalidest enam säilinud on.
Viilma avaldas veendumust, et maailmas on piisavalt käidud ja käimata teid, mis teolooge ootavad. «Peapiiskopina kinnitan, et rohtunud radu leidub ka kirikute ümbruses. Teil on võimalus need uuesti sisse tallata, päris uued teedki rajada,» julgustas ta.
Üliõpilaste nimel võttis sõna Karin Kallas, kes viitas usuteaduskonnas õppija kimbatusele, vastates, mida oma haridusega peale hakatakse, ja julgustas teolooge enam oma häält ühiskonnas kuuldavaks tegema.
Aktusele lisas pidulikkust EELK Nõo koguduse meesansambli esitatud kolm laulu ja lõpetuseks ühiselt lauldud «Gaudeamus».
Kätlin Liimets

Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. (Rm 5:8)