Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Palvetati meie hõimurahvaste eest

30.10.2019 | | Rubriik: Kirikuelu

Eesti Piibliseltsi peasekretär Jaan Bärenson ja John Robinson Tartu Peetri kirikus. Rita Puidet

Hõimurahvaste palvepäeva oikumeeniline palvus peeti sel aastal Tartus Peetri kirikus.

Kui 30 aastat tagasi, 14. oktoobril 1989 avati Jüris eestikeelse Piibli 250. aastapäevaks monument, siis kõigil soomeugrilastel praegu veel omakeelset pühakirja pole. Nii nagu meil on põhjust tänulikud olla, on meie eesõigus ja kohus palvetada selle eest, et ka meie hõimurahvad saaksid jumalasõna lugeda emakeeles.
Oikumeenilisel palvusel Peetri kirikus teenisid sealse õpetaja praost Ants Toominga kõrval kaasa Eesti Piibliseltsi liikmed, vaimulikud Aivo Prükk, Marek Roots, preester Herodion Niitvägi EAÕKst, aga ka Eestis viibinud John Robinson.
Viimane saabus Ühendkuningriigist ja on tuntud kui Walesi ehk kõmri keele propageerija, ta on organisatsiooni Linguae Christi peadirektor. Robinson tuli külastama hõimunädala üritusi ja kohtus meie kirikujuhtidega. Palvusele kogunenud paarikümnele kirikulisele jutlustas Tartu Pauluse koguduse abiõpetaja Marek Roots. Ta ütles, jutlustades kirjakohale Ap 13:44–49, mis kõneleb Pauluse esimesest misjonireisist, et „juutide uskmatus avas värava evangeeliumi levimisele“. Aga ka seda, et kultuur – erinev riietus, keel, muusika jm – ei sea kristluse levikule piiranguid.
Ühiselt palvetati, et Püha Vaim ühendaks rahvaid kuulutama Issanda kirkust ning kutsuks kristlasi abilisteks ehitama Jumala riiki ja kuulutama jumalasõna. Et Issand ise hoolitseks jumalasõna tõlkimise ja levimise eest. Igati on põhjust tänulik olla, sest suve lõpul sai õnnistuse uus põhjasaamikeelne Piibel. Pühakirja tõlkimine on praegu käsil hantidel. Ülevaadet sellest raskest tööst saab lugeda Hõimurahvaste Aja värskest numbrist.
Rita Puidet

Käige nagu valguse lapsed – sest valguse vili on ju igasuguses headuses ja õiguses ja tões. (Ef 5:8b,9)