Esileht » Uudis » Uudised »

Palvepäeva läkitus

14.10.2009 | | Rubriik: Uudised

18. oktoobril tähistavad Eesti Evangeelne Allianss, Eesti Piibliselts ja Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikud üheskoos hõimurahvaste palvepäeva. Saame olla tänulikud meile usaldatu, soome-ugri keelte ja identiteedi eest.
Apostel Paulus tõdeb ateenlastele kõneldes, et Jumal on rahvastele «seadnud ettemääratud ajad ja nende asukohtade piirid» (Ap 17:26). Soome-ugri rahvaste rajad jooksevad suurel maa-alal Kesk-Euroopast  Siberini välja, kus elatakse erinevates tingimustes ja erisuguste võimalustega. Ungarlastele, soomlastele ja eestlastele on omariiklusest tulenevate privileegide tõttu oluline teisi hõimurahvaid meeles kanda, neid sõna ja teoga aidata. On ju Venemaal elavate soome-ugri rahvaste elu keerulisem kui meil. Mitte ainult materiaal­selt, vaid ka kultuuriliselt, sest emakeelse Jumala sõna edastamine nii kuulutatud kui kirjutatud moel on piiratud.
Me saame palvete, tegude ja muude vahenditega üksteist teenida. Olgu meil siis teenija meel ka oma hõimurahvaste ning nende seas tehtava Jumala riigi töö suhtes!
Oodates ja paludes Issanda õnnistust, oleme kutsutud ka tegutsema, kõneldes visalt oma keelt sealgi, kus selle kasutusala ahenemas, ning õpetades oma kultuuri ja traditsioone järeltulevatele põlvedele. Selleks, et soome-ugri rahvaste aeg siin maa peal võiks olla veel pikk ja et me võiksime osa saada üle aegade ulatuvast Jumala õnnistusest.
Palvetagem:
Kõigeväeline ja armuline Jumal, õpeta meid üksteist teenima üle oma kogukonna ja rahva piiride! Juhata meie teid soomeugrilastena üksteiseni – nii vastastikuses õppimises kui toetamises. Õnnista pühakirja tõlkimist ja sõna kuulutamist meie hõimurahvaste seas ning läkita uusi Sinu teenijaid nende seast! Aita meil alal hoida kultuuri ja identiteeti, mille Sa meile oled kinkinud. Õnnista seda alalhoidmist nii, et see võiks luua meie keskel uut, mida Sa oled meile tõotanud Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi! Aamen.

Alla kirjutanud
piiskop Einar Soone, Eesti Kirikute Nõukogu president
Mihkel Kukk, Eesti Evangeelse Alliansi president
Tiit Salumäe, Eesti Piibliseltsi esimees
Läkitus palutakse 18. oktoobril kogudusele ette lugeda.

See ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk. (1Jh 5:4c)