Esileht » Arvamused » Arvamus »

Palvehetkest paraadil

29.02.2012 | | Rubriik: Arvamus

Läbi iseseisvusaastate on see ikka nii olnud, et vabariigi aastapäevale pühendatud kaitseväe paraadi lahutamatuks osaks on vaimuliku sõnavõtt. On sedagi öeldud, et kaitseväe peakap­lani lühike pöördumine ning palve on paraadi keskseks elemendiks, mis annab jõustruktuuride demonstratsioonile igavikulise mõõtme. Tõsi, on olnud ka kriitilisi hääli: kui pole riigikirikut, siis milleks vaimulik osa riiklikul tseremoonial? Küsimust on vaaginud rahvaesindajad riigikogus, sellele on osutatud meediakanalites.
Mõni aasta tagasi otsustas toonane kaitseminister Jaak Aaviksoo, et kaitseväelastel on paraadil palvetamine ja vaimuliku laulu «Hoia, Jumal, Eestit» kaasalaulmine vabatahtlik, ent pea paljastamine kohustuslik. Seega, ka kõige radikaalsemate vastulausete kiuste on vaimulik osa paraadi stsenaariumis.
Paljude üllatus oli suur, kui tänavu iseseisvuspäeva paraadil Tartus Vabaduse puiesteel jäi vaimuliku sõnavõtt ära. Seda enam, et kaitseväe peakaplan oli paraadi toimkonnas kohal. Kas ühtäkki on viidud läbi formaadimuudatus, oli küsimus, mis paljudel keelel.
Toimetus pöördus selguse saamiseks kaitseväe peastaapi. Teavitusosakonna ülem kolonelleitnant Peeter Tali vastas Eesti Kirikule: «Vaimulik sõna jäi Eesti vabariigi 94. aastapäevale pühendatud kaitsejõudude paraadil Tartus vahele. Järgmisel, Eesti vabariigi 95. aastapäevale pühendatud paraadil Tallinnas on kindlasti kaitseväe peakaplani kolonelleitnant Taavi Laanepere palvus ja vaimulik sõna saab öeldud.» Sõjameheliku konkreetsuse ning lakoonilisusega suutis kolonelleitnant Tali rahu maa peale tuua.
Et isegi sõjaväelisse süsteemi võib puhtinimlik «näpukas» tee leida, tunnistas kolonelleitnant Laanepere, kes kinnitas, et veel paraadi peaproovis oli ta peakaplanina sõnasaaja. Tuleb mõista, et esimest korda iseseisvuspäeva paraadi juhatada polnud kaitseväe juhatajal brigaadikindral Riho Terrasel kindlasti hõlpus ülesanne. Ta tuli sellega aga suurepäraselt toime, pidades muu hulgas meeldejäävalt asjakohase kõne. Üksnes vaimulikule jäi sõna andmata.
Liina Raudvassar

Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Issand, rahvas, kelle tema on valinud enesele pärisosaks. (Ps 33:12)