Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Palve ja usk

21.02.2018 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Kui inimestel oli Jeesuse maapealse elu ajal mingi koorem, siis leidsid nad kergelt üles Kristuse kui suurima abiallika. Nad pöördusid Jeesuse poole ning palusid temalt tuge ja abi. Issand nägi nende vajadusi ja nägi nende usku ning ulatas abikäe.
Piiblist võib leida palju lugusid, milles tuleb esile palve ja usu jõud. Jeesus ütles mäejutluses: „Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse, sest iga paluja saab ja iga otsija leiab ja igale koputajale avatakse!“(Lk 11:9–10). Jumalalt abi saamiseks on vaja, et inimene teeks esimese sammu, milleks on palve, ja seejärel inimese usku sellesse, et Jumal kuuleb tema palvet ja aitab teda. Kui need tingimused on täidetud, siis võib inimene näha tõelisi imesid.
Selline imede nägemine on võimalik ka rahvaste juures. Eesti Vabariigi 100. aastapäev on üks sellistest imedest. Väike rahvas sai saja aasta eest vabaks ja iseseisvaks, see oli paljude inimeste palvete vastus. Hiljem tulid okupatsiooniaastad, mille järel võisime taas iseseisvuda. See oli järjekordne ime Jumalalt.
Vabaduse ajal on oluline hinnata neid väärtusi, mis on meil aidanud saada iseseisvaks ja püsida iseseisvana. Palve ja usk hoiavad meid õigel teel. Kui Jumal on meie rahvaga, siis on meie tulevik helge, ja kui rahvas on Jumalaga, siis suudab ta ületada kõik raskused.
Kaido Soom

Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu! (Lk 12:35)