Esileht » Pühapäevaks » Palve »

Palve

07.12.2005 | | Rubriik: Palve

Issand Jeesus Kristus, Sa tuled jõuliselt
meie juurde. Tulles Sa kõigutad maailma alustalasid ja paned küsimuse alla kogu
meie olemise. Kes suudaks mõista Sinu väge? Kes suudaks karta Sinu tulemist,
nii nagu on õige? Aga Sa ei tule kohut mõistes, vaid meile õigust mõistes.

Halastuses Sa ilmud meile, anna siis, et me
Püha Vaimu läbi ust Sinu tulemise ees ei sule, vaid valmistame Sulle oma koja.

Aamen.

Mait Mölder

Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist. (1Pt 1:3)