Esileht » Pühapäevaks » Jutlus »

Paluge, ja teile antakse

06.05.2015 | | Rubriik: Jutlus

Jeesus ütles: «Kui kellelgi teie seast oleks sõber ja see tuleks südaöösel ta juurde ja ütleks talle: «Sõber, laena mulle kolm leiba, sest mu sõber on rännakul tulnud mu juurde ja mul ei ole midagi talle pakkuda!», kas saaks ta toast vastata: «Ära tüüta mind, uks on juba lukus ja ma olen koos lastega voodis, ma ei saa üles tõusta sulle andma!»? Ma ütlen teile, kui ta ka ei tõuse teisele leiba andma sõpruse pärast, siis ta teeb seda ometi tema järelejätmatu pealekäimise pärast, kui ta kord juba on üles äratatud, ja annab talle, niipalju kui tal vaja. Ka mina ütlen teile: Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse, sest iga paluja saab ja iga otsija leiab ja igale koputajale avatakse! Aga missugune isa teie seast, kellelt poeg palub kala, annaks talle kala asemel mao? Või kui ta palub muna, annaks talle skorpioni? Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam Isa taevast annab Püha Vaimu neile, kes teda paluvad!»
(Lk 11:5–13)

Kui hiinlasel on vaja esitada ametlik avaldus, läheb ta kirjutaja juurde ning laseb koostada ja valmis kirjutada vajaliku teksti. Kirjutaja, mis on sealmaal lausa omaette amet, teab, kelle poole ja kuidas tuleb pöörduda. Võime küll arvata, et keskmise hiinlase kirjaoskus on nii vilets, et ta iseseisvalt hakkama ei saa, aga mõnel puhul vajavad sarnast abi ka meie inimesed.
Meil on vastava ametimehe nimetus «projektikirjutaja». Tema teab, kust ja mille jaoks on võimalik toetust küsida, milline peab olema pöördumise vorm, millised lisadokumendid tuleb esitada – ning mis kõige olulisem –, milliseid märksõnu peab taotlus sisaldama, et rahakraanid avaneksid ja järjekordne ettevõtmine teoks saaks.
Seda, et Jeesus sageli ja pikalt palvetab, nägid tema õpilased korduvalt, samuti seda, et ta palved kandsid vilja. Nii on arusaadav, et nemadki tahtsid õppida samamoodi palvetama. Aga kuidas?
Jeesuse antud juhtnööridest saab välja noppida erinevaid aspekte. Ta alustab kõige olulisemast, õpetades pöörduma palvetades oma Isa poole ning paluma Jumalale olulisi asju: tema nime au, tema riiki, tema tahte täitumist, tema andeksandmist ja tema kaitset kurja eest. Kuid ilmselt sellest ei piisa, sest etteantud tekstiga ja päheõpitud palvet saab lugeda loiult, isegi ükskõikselt.
Palvetades peame pöörduma Jumala poole innukalt ja tüdimata – justkui sõbra poole, keda meil pole piinlik keset ööd äratada ning tema ukse taga paluda, otsida ja koputada, kuni palve ükskord vastuse saab. Küllap meenusid Jeesuse õpilastele seejuures ka need ööd, mis nende Õpetaja palvele pühendas. Ka meieisapalvet – olgugi selle tekst lühike ja ette määratud – saab taoliselt paluda.
Jeesuse juhistele tuginedes oleks võimalik koolitada ka meie «projektikirjutajaid». Otsi õige adressaat, kirjuta sobiv taotlus, ole järjekindel ja siis sulle midagi ka antakse.
Ometigi on taolisel «projektil» ja palvel üks oluline erinevus. Kui ühe tavalise rahataotluse tagasilükkamiseks võib olla piisav kasvõi komaviga, võetakse palvet kuulda ja see võib positiivse vastuse saada isegi siis, kui palvetaja südame hoiak, mõtted, sõnad ja kasvõi kogu elu on täis vigu. See on võimalik, sest palvetades ei ole me kunagi üksi.
Issand ise teeb meie eest lakkamatult eestpalvet, tema ema Maarja ja kõik pühakud kostavad meie eest, kui me taotleme Jumalale meelepäraseid asju. Jeesus lõpetab oma õpetuse, märkides, et kui juba maised isad annavad oma lastele seda, mida nad paluvad, kui palju enam annab taevane Isa oma lastele, kes teda paluvad.
Eksib see, kes arvab, et palve on parim viis Jumal «ära rääkida». Tema armastus on muutumatu. Pigem oleme meie need, kes vajavad muutumist, «ära rääkimist», sest – nagu ütleb püha Augustinus –: «Jumal tahab rohkem anda, kui meie vastu võtta.» Sama ütleb kuningas Taavet: «Palju oled sina, Issand, mu Jumal, teinud imetegusid ja mõelnud mõtteid meie kohta; ei ole kedagi sinu sarnast» (Ps 40:6).
Isegi kui me oskame paluda Jumalalt peamiselt inimlikke asju, tahab tema anda meile üle meie palvete ning seda võrratult rikkalikult. Andes meisse oma Vaimu, annab ta iseennast, tehes meid osaliseks tema taevasest kirkusest.
Toomet,Illimar

 

 

 

 
Illimar Toomet,
Märjamaa koguduse õpetaja

Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile! (Lk 9:62)