Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Palju õnne, Tallinna Jaani kirik, 150. aastapäeva puhul

29.11.2017 | | Rubriik: Kirikuelu

Tallinna Jaani kirik tähistab 17. detsembril pühakoja 150. aastapäeva. Arhiiv

Vabaduse väljaku ääres kõrguv, 19. sajandil valminud Tallinna Jaani kirik rikastab oma olemasoluga Maarjamaa võrratut kultuuripärandit ja rahva hingeharidust.

Taevasse pürgiv kõrge torn ja rist selle tipus on läbi ajastute kulgenud võitude ja hädade vaikivaks tunnistajaks. Seintest vaatavad aknasilmad on tunnistanud, hoiatanud, hoidnud ja õnnistanud kõike platsil toimuvat.
Minu esimene kätlemine Jaani kiriku pühaliku vaimse keskkonnaga toimus 1989. aasta talvel, kui õpetaja Toomas Paul saatis altari eest vaimuliku sõnumi ja õnnistuste saatel taevastele radadele minu vanaema. Sel äreval ühiskondlikul üleminekuajal olin kaheksanda klassi poiss, kes kiriku olemusest ja traditsioonidest veel miskit ei adunud. Aga huvitav ja köitev tundus kirikuõpetaja kõne, mis ei võimendanud kurblikke emotsioone, vaid jagas rahu, lootust ja lohutust. Sellest jäigi esimene kirgas side minu ja Tallinna Jaani kiriku vahele, mis püsib tänaseni.
1990ndatel, ülikooliaastatel tekkis vahel tahtmine Vabaduse väljaku tuttavasse pühakotta siseneda, kuid minu mäletamist mööda püsis kirik argipäeviti enamalt jaolt suletuna. Siis sai ikka mõeldud, et kirik, eriti veel nii käidavas kesklinna piirkonnas võiks rohkem avatud olla. Minule ja kõigile teelistele, kes tahavad kasvõi hetkeks aja maha võtta, endasse vaadata ja taevaga sidet otsida. Leidub ju iga päev keegi, kellel on soov kas paluda või tänada. Õnneks ajad muutusid ja ühest hetkest hakkasid suured peauksed sagedamini külastajatele avanema ning see avatus kestab praeguseni.
Käesoleval sajandil, kus kodune kesklinna jumalakoda aktiivsemalt huvilisi ja abivajajaid oma pühaduse rüppe võtab, on rõõm saada osa selle meeldiva aroomiga täidetud meelelisest atmosfäärist ja materiaalsetest kunstilistest väljapanekutest. Iganädalased hardushetked muusika ja mõtisklusega pakuvad hingepidet paljudele selles hullumeelselt tormavas ja kiirelt muutuvas ilmalikus maailmas. Pühapäevased jumalateenistused aitavad ühispalvete ja jutluse toel kindlamalt uude nädalasse siseneda.
Teenistused, kontserdid ja temaatilised vestlussarjad muudavad kiriku aktiivse keskkonna kultuuriliselt kutsuvamaks ja mitmepalgelisemaks. Igal aastal vanalinna päevade kavasse kuuluv kirikute nädal võimaldab soovijatele silmaringi avardavat ringkäiku. Olen ka ise osalenud sel vahval üritusel, kus loomulikult armas Jaani kirik kuulus minu valikute hulka.
Selle raames toimus tookord valgustav loeng keldrisaalis, kus õpetaja kõneles ülevaatlikult kirikuloost, üldiselt ristiusust ning luterlusega seonduvast. Väga huvitav oli kuulata ja pastor julgustas kuulajaid küsimusi esitama.
Sain palju targemaks. Mäletan, et kellegi küsimuse peale kiriku liigsest suletusest vastas erudeeritud pastor näitlikult ust avades ja sulgedes, et uksed selles kirikuhoones käivad kinni ja lahti ikka mõlemalt poolt. Saab sisse ja saab välja ning kõigil on vaba liikumine. Vastusega kummutati kartliku küsija eelarvamused liigsest seotusest ja kohustustest.
Seesama igavikuline Jumala tempel Tallinna südames saadab jätkuvalt igaviku teile lahkunuid. Nii oli mul kord võimalus teha leina ja lootusega täidetud kirikus filosoofiline sissekanne ühe suure kirjaniku mälestusraamatusse. Ka kiriku kantseleis kahel teemal õpetajaga vestlemine on andnud palju juurde suhtlemiskogemusele ja hoidnud üleval mõtiskluse vajadust teatud teemadel.
Auväärne uusgooti stiilis Tallinna Jaani kirik oma kõlava oreliga, meditatiivsete vitraažidega, kõrvalsaalide ja soliidsete õpetajatega jääb ikka vastu võtma kõiki teelisi siin ajalikus rännakus, et korrata üle ajatuid väärtusi ja õpetusi. Ning jätkuvalt kuulutama igavikulisi sõnumeid ja kaitsma sajanditepikkusi, ajaproovile vastu pidanud traditsioone ja eluviise. Oma kontsertide, leerikursuste, vestlusringidega on kirik vaimseks koduks paljudele koguduseliikmetele ja lihtsalt huvilistele.
Au sellele suursugusele, kesklinna panoraami ilmestavale hästi renoveeritud pühakojale, Vabaduse väljaku taevasele valvurile 150. aastapäeva puhul.
Andre Tamm,
Tallinna kodanik

Me ei heida oma anumisi Su palge ette mitte oma õiguse pärast, vaid Sinu suure halastuse pärast! (Tn 9:18)