Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Pakume tööd

02.01.2014 | | Rubriik: Teated

Viljandi Jaani kogudus võtab seoses aprillis avatava lapsehoiuteenusega Jaani Lastemajas (Pikk tn 10) tööle täiskohaga
lapsehoidja-koordinaatori ja lapsehoidja.
Kandidaadilt eeldame lapsehoidja kutsetunnistuse olemasolu või valmidust see omandada; kristlikku maailmavaadet ja kuulumist või soovi kuuluda kirikusse; hoolivust ja koostöövõimet ning valmidust enesetäiendamiseks.
Motivatsioonikiri ja CV saata 15. jaanuariks aadressil viljandi.jaani@eelk.ee või Pikk 6, 71003 Viljandi. Info tel 5341 3394, marko.tiitus@eelk.ee,
www.eelk.ee/viljandi.jaani

Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist. (1Pt 1:3)