Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Paik, mis ühendab ja toetab

29.10.2014 | | Rubriik: Kirikuelu

Lea SaarTartu Maarja koguduse diakooniatöö on eelmise aasta suvest saanud uut hoogu.

Mullu suvel sõlmiti kolmeaastane leping Soome evangeelse misjoniorganisatsiooniga, kelle toetusel palgati diakooniatöötaja Lea Saar (fotol). Usuteaduse instituudis hingehoidja haridust omandav Lea Saar nendib: «Ei saa öelda, et diakooniatööd enne koguduses polnud. Tegevus on käinud lainetena, kord on seda olnud rohkem, kord vähem.»
Diakooniatöö rõhk on praegu koostööl valdadega ja Lea Saar toonitab vastastikuse koostöö olulisust. Esmalt peeti läbirääkimisi töövormide üle. Kogudus pakkus oma pädevust koolituste ja loengute läbiviimisel. Tutvustatud on kirikupühade tähendust ja peetud hingehoiualaseid loenguid leina teemal.
Maarja koguduses tegutsevad leinagrupid, siit on saadud mitmekülgsed kogemused. Kohtutakse hingekosutust vajavate inimestega, sagenenud on kodukülastused ja koduse armulaua jagamine. Nii koguduses kui ka Ülenurme ja Kavastu eakate kodus toimuvad piiblitunnid.
Peale selle ollakse vahendajaks Tartu tervishoiukõrgkooli, valdade, Tartu ja Kitee Evangeelse Kutsehariduskeskuse koostööprojektile, millega soomlased tutvustavad oma inimkeskset perehooldusmudelit. Lea Saare sõnul tekitas kohtumine elevust, eriti suurt huvi tundis Eesti Hooldajate Liit.
Kogudusemajas saavad kokku ka anonüümsed alkohoolikud ja narkomaanid. «Nad pole küll koguduse töögrupid, aga moodustame ühe terviku. Kui neil on raskusi, siis toetame, see on tänuväärne töö,» nendib Lea Saar.
Maarja kogudus on diakooniatööd arendades eesmärgiks võtnud luua EELK Perekeskusega sarnane keskus. Projektijuhi Helene Toivaneniga otsitakse võimalusi tegevuse rahastuseks. Pooleli on läbirääkimised Tartu ülikooli sotsiaalteaduskonnaga üliõpilaste kaasamiseks grupiteraapiate läbiviimisel. Koguduse kogemus näitab, et inimesed usaldavad kirikut keerulistel eluhetkedel.
Integratsioon ja võrgustikutöö võiksid olla märksõnad, mis iseloomustavad selle koguduse tegemisi. Lea Saar võtab vestluse kokku lausega: «Olgu kirik paik, mis ühendab ja toetab inimesi!»
Kätlin Liimets

Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma tegemistes inimlaste juures. (Ps 66:5)