Esileht » Arvamused » Nädala ringvaade »

Päev vanavanematele

14.09.2016 | | Rubriik: Nädala ringvaade

Oleks kurb, kui olulisele keskendumine ei õnnestuks ilma sellekohase teemapäevata. Aga oleks ka kurb, kui kalendrimärksõnade loendist puuduksid päevad, mille eesmärgiks on tõsta esile varju jäävat. Seega, on ikkagi tore, et lisaks kiriku- ja riigipühadele on kalendris mitmeid tähtpäevi, mis toetavad aegadeüleseid väärtusi.
Pühapäeval oli vanavanemate päev. Erinevalt Poolast ei ole meil see tähtpäev küll seotud kirikuga, aga mõistagi ei keela ükski seadusesäte ka selle sidumist kogudusliku eluga. Et ise kirikusse ei jõudnud, siis ei saa oma koguduse näitel kõnelda, aga varasemate aastate kogemusest tean, et EELKs on see teemapäev kõlapinda leidnud.
Pole ka imestada. Kogudus on koduks eri põlvkondadele. Pühapäevakoolilaps kohtub kirikus eluõhtusse jõudnuga – noorel on eakalt õppida ja vastupidi. Lähiaja kirikuloost teame, et just vanavanemad olid tihti need, kes lapselapse käekõrvale võttes kirikusse tõid. Ka siis, kui see oli poliitiliselt ebakorrektne ning ideoloogiliselt vale. Vanavanematel on aega, kui ema-isa on tööl. Aega lapsega juttu ajada, mured ära kuulata ja elutarkust jagada. See suhe üle põlvkonna on uskumatult väekas.
Neljandat käsku, mis kutsub austama oma isa ja ema, kommenteerides kasutab Martin Luther sõnu kuuletuma, armastama, austama. Moosese aegadest pärit käsk sisaldab tõotust: et su elupäevi pikendataks sellel maal, mille Issand, su Jumal sulle annab (2Ms 20).
Vanemate austamise käsk pole seotud ainult lähisugulastega, vaid hõlmab nõuet suhtuda lugupidavalt põlvkondadesse meie eel. Tänu kellele me elame ja oleme. Me räägime esiisade usust ja esiemade elutarkusest. Nii kaua, kui peame nende usku ja tarkust enda osaks, püsime rahvana. Kuuletudes, armastades, austades …
Tänu kodanikualgatuse korras riigikogusse jõudnud ettepanekule arvati vanavanemate päev 2010. aastal riiklike tähtpäevade nimekirja ning sellest ajast tähistatakse seda septembrikuu teisel pühapäeval. Vanavanemate päeva eesmärgiks on tänada ning avaldada austust vanavanematele laste ja lastelaste kasvatamise, jagatud hoole ning armastuse eest.
Liina Raudvassar

See ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk. (1Jh 5:4c)