Esileht » Uudis » Uudised »

Otsused

05.08.2020 | | Rubriik: Uudised

Konsistooriumi istungil

EELK aukiri anti Tiit Harjakule ja Enn Kunilale Kärdla koguduse toetamise ja Kärdla kiriku restaureerimise korraldamise eest.

Kari Tynkkynen on kinnitatud Kullamaa koguduse õpetajaks 10. juunist kuni tema misjonärilähetuse lõpuni EELKs. Lembit Tammsalu on vabastatud Mihkli koguduse teenimisest 1. juunist ja Kari Tynkkynen on samast kuupäevast määratud Mihkli koguduse hooldajaõpetajaks.

Saarte praostkonna Jämaja kogudust teeniva õpetaja Anu Konksu ametiaega on pikendatud 16. augustini 2025.

Tallinna praostkonna vikaarõpetaja Miina Piiri ametiaega on pikendatud 17. juulini 2021.

Seoses Randar Tasmuthi emerituuri arvamisega kinnitati EELK XXX kirikukogu liikmeks õpetaja Marek Roots (vaimulike konverentsi poolt valitud).

Konsistooriumi juulikuu istungil otsustati vabastada Rene Alberi Avinurme koguduse õpetaja ametikohalt alates 1. augustist. Koguduse hooldajaõpetajaks määrati praost Ants Tooming kuni õpetaja ametikoha täitmiseni. Avinurme koguduse õpetaja ametikoht on kuulutatud 1. augustist vakantseks ning kandideerimisavalduste esitamise tähtajaks on määratud 1. oktoober.

Peapiiskopi otsused

Seoses 60. sünnipäevaga sai EELK teeneteristi tunnustusmärgi Heikki Kebbinau kauaaegse pühendunud teenistuse eest Nõmme Rahu koguduses.

Diakon Jaanus Torrimi armulaua seadmise õigust Ruhnu koguduses on pikendatud 1. juulist kuni 31. detsembrini 2020.

Peapiiskopi otsuse alusel on moodustatud eksami pro venia concionandi komisjon ja eksami läbiviimise aeg järgmiselt: eksam viiakse läbi 23.–24. septembril ja komisjonis on Marko Tiitus (esimees), Liina Sander (sekretär), Tõnu Lehtsaar, Andrus Mõttus, Urmas Nagel, Thomas-Andreas Põder, Ove Sander, Einar Soone, Maar­ja Taal-Liik ja Urmas Viilma.

Praostide puhkusest. Pärnu praost Tõnu Taremaa oli puhkusel 16.–21. juulini ja puhkab 11.8.–5.9. Tema tööülesandeid täidab abipraost Tauno Teder.

Tallinna praost Jaan Tammsalu puhkas 15.7.–1.8. ja puhkab 9.–20.9. Tema tööülesandeid täidavad abipraost Arho Tuhkru ja Jaani koguduse abiõpetaja Eve Kruus.

Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga! (Rm 12:21)