Esileht » Uudis » Uudised »

Otsused

06.05.2020 | | Rubriik: Uudised

Konsistooriumi istungil

Otsustati arvata Naatan Haamer, Kaisa Kirikal, Annika Laats, Urmas Oras, Saima Sellak-Martinson, Katri Aaslav-Tepandi ja Hedi Vilumaa haiglate ja hoolekandeasutuste kaplaniks alates 1. jaanuarist. Õp Eve Kruus määrati haiglate ja hoolekandeasutuste kaplaniks (PERH) alates 13. aprillist. Diakon Jane Vain määrati haiglate ja hoolekandeasutuste kaplaniks (Pärnu haigla) alates 20. aprillist. Haiglate ja hoolekandeasutuste kaplanina teenivate vaimulike peakaplaniks määrati õpetaja Ove Sander. Ühtlasi tühistati jaanuarikuu otsus, mis ütleb, et haiglakaplanina teenivad EELK vaimulikud määrata assessor Ove Sanderi alluvusse.

Tallinna Peeteli kogudusel lubati nõukogu ja juhatuse erakorralised valimised läbi viia hiljemalt 30. juuniks.

Koroonaviiruse põhjustatud haiguse COVID-19 leviku tõttu Eesti Vabariigis kehtestatud eriolukorraga seoses otsustati jätta ära EELK XXX kirikukogu 2020. aasta kevadistungjärk.

Eriolukorraga seoses otsustati koguduste juhtorganite valimised läbi viia 1. jaanuarist 31. märtsini 2021. Praostkondade nõukogude ja EELK XXXI kirikukogu liikmete valimised toimuvad 1. aprillist 31. maini 2021. EELK vaimulike konverents valib oma esindajad kirikukogusse 1. jaanuarist 31. maini 2021. Kirikukogu nõukogude ja komisjonide, konsistooriumi valitavate assessorite ja kantsleri ning kirikukohtu liikmete valimised toimuvad EELK XXXI kirikukogu korralisel sügisistungjärgul 23.–24. novembril 2021. Käesolev otsus esitatakse EELK XXX kirikukogu sügisistungjärgule kinnitamiseks.

SA Laagrikeskus Talu nõukogu liikmeteks määrati Gustaf Antell, Patrik Göransson, Regina Hansen, Triin Salmu ja Mati Sinisaar.

Õpetaja Eenok Haameri ametiaega pikendati 17. maini 2021.

Peapiiskopi otsused

Seoses 75. sünnipäevaga andis peapiiskop pikaajalise oikumeenilise koostöö eest EELK tänukirja Ruudi Leinusele,Eesti Kirikute Nõukogu peasekretärile. 

Peapiiskop nõustus Juuru koguduses diakoni ametikoha loomisega.

Diakon Herki Taleni teenimist Prangli koguduses  pikendati 4. aprillini 2021.

Diakon Jaanus Torrim sai loa pidada konfirmeerimistalitus Ruhnu kirikus 3. mail. Teda kohustati seoses eriolukorraga järgima kõiki ohutusmeetmeid.

Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. (Rm 5:8)