Esileht » Uudis » Ametlikud teated »

Otsused

06.11.2019 | | Rubriik: Ametlikud teated

Konsistooriumi oktoobrikuu istungil
Pikendati tähtajatult õpetaja Urmas Orase teenimist Palamuse koguduse hooldajaõpetajana tagasiulatuvalt alates 1. juulist. Pikendati emeriitõpetaja Lea Heinaste teenimist Anna koguduses 16. novembrist kuni 16. novembrini 2020.
Kodavere ja Alatskivi koguduste juhatuste taotluste alusel pikendati õpetaja Raigo Ojametsa (saab 10. detsembril 65aastaseks) ametiaega 10. detsembrini 2024.
Erkki Juhandi on määratud Tallinna praostkonna vikaardiakoniks alates 8. oktoobrist.
Kinnitati õpetajaameti kandidaatide praktikajuhendajad ja -kogudused järgmiselt: Katri Aaslav-Tepandi – EELK Nõmme Rahu kogudus ja PERH, juhendaja ass õp Ove Sander; diakon Annely Neame – EELK Tallinna Jaani kogudus (Lasnamäe Markuse osakogudus), juhendaja praost Jaan Tammsalu; Ariel Süvari – EELK Harkujärve kogudus, juhendaja õp Avo Üprus.
Järva-Madise koguduse juhtorganite valimised viiakse läbi 17. novembril; koguduse nõukogu valitavate liikmete arvuks määrati 7 ja liikmete asemike arvuks 3. Valimiste korrakohase läbiviimise eest vastutab praost Katrin-Helena Melder.
Pikendati peapiiskop Urmas Viilma ja assessor Marko Tiituse volitusi Tallinna Toomkooli SA nõukogu liikmetena.
Kiideti heaks EELK uue lauluraamatu kontseptsiooni täiendatud kavand, mis esitatakse piiskoplikule nõukogule ja kirikukogu 2019. aasta sügisistungjärgule. Kiideti heaks ka EELK uue lauluraamatu koostamise tegevuskava.
Moodustati EELK hariduskomisjon koosseisus Marko Tiitus (esimees), Mariann Münter (sekretär), Kristel Aer, Anne Burghardt, Kerstin Kask, Jaan Lahe, Urmas Nõmmik, Ove Sander, Olga Schihalejev, Randar Tasmuth ja Egle Viilma. Kinnitati hariduskomisjoni ülesanded.

Peapiiskopi otsused
Peapiiskop andis nõusoleku Haljala koguduses diakoni ametikoha loomiseks ning määras koguduse diakoniks 1. septembrist Ahti Bach­blumi.
EELK tänukirja sai Püha Neitsi Maarja Piiskopliku Toomkoguduse koori Laudate Dominum dirigent Veljo Reier 60. sünnipäeval ja pikaajalise ustava teenimise eest.
EELK tänukirja said Reijo ja Kreeta Kankaanpää ligi 20 aasta jooksul Kotlandi külas oma majas jumalateenistuste pidamise võimaluse ning suure armastuse ja lahkuse eest.

Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. (Lk 19:10)