Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Ametlikud teated »

Otsused

22.03.2019 | | Rubriik: Ametlikud teated

Konsistooriumi istungil
Märtsikuu istungil pikendati õpetaja Tiit Kuusemaa (64), kes teenib Puhja kogudust, ametiaega 5. aprillini 2024 ja õpetaja Peeter Kalduri (64), kes teenib Jõhvi kogudust, ametiaega 20. maini 2024.
Georg Glaase on vabastatud Laiuse koguduse õpetaja ametikohalt 1. aprillist ja määratud Jõgeva koguduse õpetajaks. Samast kuupäevast on määratud praost Ants Tooming Laiuse koguduse hooldajaõpetajaks.
Tarmo Kulmar on vabastatud EELK vikaarõpetaja kohustustest ja määratud Tartu praostkonna vikaarõpetajaks 1. märtsist. Taavi Laanepere on vabastatud kaitseväe kap­lanaadi teenistusest ja määratud Tartu praostkonna vikaarõpetajaks 1. märtsist.
Koostöös SLEYga (Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys) lähetatakse õpetaja Joona Matias Toivanen abikaasa Helene Toivaneniga misjonitööle Myanmari.
EELK koostöömedal on antud Sari Hannele Oksavuorile, Tallinna Püha Vaimu koguduse kaastöölisele Soomest.
Thomas-Andreas Põder on kutsutud tagasi EELK esindaja kohalt Eesti Kirikute Nõukogu teoloogiakomisjonis. EELK esindajaks Eesti Kirikute Nõukogu teoloogiakomisjonis on nimetatud Anne Burghardt.
Kinnitati EELK konsistooriumi 2019. aasta eelarve ja EELK diakooniatalituse 2019. aasta eelarve.

Peapiiskopi otsused
Vladimir Batuhtin ja Oleg Sevastjanov seatakse Narva koguduse abiõpetaja ametisse laupäeval, 23. märtsil kell 11 Narva Aleksandri kirikus.
Peapiiskop on määranud ametitalituse pidajaks piiskop Tiit Salumäe ning assistentideks praost Tauno Toompuu ja õpetaja Urmas Karileedi.
Diakonieksami üks sooritajaist on Juhan Rumm, kes ordineeritakse diakoniks Rakvere Kolmainu kirikus 23. märtsil. Juhan Rummi ordineerijaks on peapiiskop määranud piiskop Tiit Salumäe ning assistentideks praost Tauno Toompuu ja õpetaja Urmas Karileedi.
Peapiiskop on määranud Juhan Rummi Väike-Maarja koguduse diakoniks ja osalise koormusega Tamsalu koguduse diakoniks praost Tauno Toompuu alluvuses alates 23. märtsist.

Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma tegemistes inimlaste juures. (Ps 66:5)