Esileht » Uudis » Ametlikud teated »

Otsused

08.02.2019 | | Rubriik: Ametlikud teated

Konsistooriumi jaanuarikuu istungil
EELK koostöömedali saavad Narva koguduse kaastöölised Soomest praost Heikki Hakamies ja Timo Suntio.
Õpetaja Urmas Karileedi teenimist Narva koguduse hooldajaõpetajana pikendati 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2019.
Õpetaja Joona Toivanen on vabastatud Tartu Maarja koguduse õpetaja ametikohalt alates 30. aprillist. Soome (SLEY) misjonärina on ta koos abikaasaga siirdumas Myanmari.
Õpetaja Avo Üpruse ametiaega on pikendatud 10. jaanuarini 2024.
Õpetaja Algur Kaerma on määratud Tartu praostkonna vikaarõpetajaks alates 1. veebruarist 2019. Seni oli õpetaja Kaerma teenimiskoht Vancouveri kogudus Kanadas.
Kiideti heaks sihtasutuse EELK Perekeskus põhikiri. Sihtasutuse nõukogu liikmed on Naatan Haamer, Kerstin Kask, Lii Lilleoja, Miia Marjatta Rohtmets, Joel Luhamets ja Andrus Mõttus (kaks viimast on konsistooriumi esindajad). Sihtasutuse juhatuse liikmed on Anneli Pärlin, Lea Saar ja Signe Uustal.
Kinnitati EELK Usuteaduse Instituudi 2019. aasta eelarve.
Konsistooriumi eelarvevälise sihtfondina moodustati EELK UI Pastoraal­seminari Paul-Gerhard ja Sieghilde von Hoerschelmanni nimeline toetusfond, mille eesmärgiks on pastoraalseminari tegevuse toetamine, preemiate ja stipendiumide väljaandmine, toetustena laekunud raha ja vara majanduslikult otstarbekalt paigutamine. Fondil on 4–5-liikmeline nõukogu.
Muudatus EELK konsistooriumi otsuse „Eesti Vabariigi sihttoetuse kasutamine“ täitmisel: maksta EELK konsistooriumi 13.12.2018 otsusega nr 158 Harkujärve kogudusele eraldatud toetus 109 000 eurot MTÜ-le Harkujärve Kiriku Taastamise Selts.
Peapiiskop Urmas Viil­ma puhkab 15.–27. juulini ja 29. juulist 16. augustini. Nimetatud ajavahemikul täidab peapiiskopi ülesandeid piiskop Tiit Salumäe.

Peapiiskopi otsused
EELK tänukirja saavad Põhjakiriku Schleswigi ja Holsteini piiskop Gothart Magaard ja Schleswig-Holsteini Diakooniakeskus (Diakonisches Werk Schleswig-Holstein) silmapaistva toetuse ja suurepärase koostöö eest Interreg projekti SEMPRE raames aastatel 2016–2019.

See ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk. (1Jh 5:4c)