Esileht » Uudis » Ametlikud teated »

Otsused

25.01.2019 | | Rubriik: Ametlikud teated

Konsistooriumi istungil
Õpetaja Ralf Alasoo on vabastatud Väike-Maarja koguduse hooldajaõpetaja kohustustest alates 1. jaanuarist. Koguduse hooldajaõpetajaks samast kuupäevast on määratud praost Tauno Toompuu.
Õpetaja Miina Piir oli kinnitatud Harju-Madise koguduse õpetajaks 9. detsembrist 2018. Jaanuarikuu otsusega on ta 15. jaanuarist Harju-Madise koguduse õpetaja ametikohalt vabastatud ja määratud taas Tallinna praostkonna vikaarõpetajaks.
Soome misjonär Kai Lappalainen on vabastatud Tallinna praostkonna vikaarõpetaja ülesannetest 1. jaanuarist.
Kinnitati Eesti Vabariigi sihttoetuse kasutamise kord. Toetus summas 6 753 000 on suunatud eelarvevälisesse EELK arengufondi. 2018. aastal eraldati EELK arengufondist Eesti Vabariigi toetuse arvelt toetust 3 828 000 eurot koguduste sakraalvara soetamiseks ja säilitamiseks vajalike tegevuste toetamiseks, samuti diakoonia, hariduse, laste- ja noortetöö, kirikumuusika, diasporaatöö, kristliku meedia jms valdkondade tegevuste arendamiseks järgmiselt: Tallinna Piiskoplikule Toomkogudusele 2 000 000 eurot; Mustamäe Kiriku Sihtasutusele 1 000 000 eurot; Sihtasutusele Saku Kiriku Ehitus 300 000 eurot; Viljandi Pauluse kogudusele 200 000 eurot; Harkujärve kogudusele 109 000 eurot; Narva Maarja kogudusele 75 000 eurot; Tallinna Toompea Kaarli koguduse Kaarli Koolile 48 000 eurot; MTÜ Tartu Luterlikule Peetri Koolile 48 000 eurot; Tallinna Toomkooli Sihtasutusele 48 000 eurot.
Igal aastal suunatakse EELK arengufondist Eesti Vabariigi toetuse arvelt EELK eelarvesse põhikirjaliste eesmärkide elluviimiseks vajalikud vahendid kuni 2 925 000 euro lõpliku ärakasutamiseni. Kantsler Andrus Mõttust on volitatud pidama läbirääkimisi toetuste saajatega, et leppida kokku tingimused, mis puudutavad piiranguid toetuse kasutamisel ja aruandluskohustust.

Peapiiskopi otsused
Valdek Hang on vabastatud Rakvere koguduse diakoni ametikohalt alates 1. jaanuarist ning määratud samast kuupäevast Kunda ja Viru-Nigula koguduse diakoniks.
Viru praostkonna vikaardiakon Ahti Bachblum on vabastatud Kunda ja Viru-Nigula koguduse diakoni ülesannetest alates 1. jaanuarist.

Mina olen Hea Karjane. Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle ning ma annan neile igavese elu. (Jh 10:11a,27–28a)