Esileht » Uudis » Ametlikud teated »

Otsused

15.08.2018 | | Rubriik: Ametlikud teated

Konsistooriumi juulikuu istungil
Praost Anti Toplaane ettepaneku alusel on 2013. aastal diakoniks ordineeritud ning Saarte praostkonnas vikaardiakonina ja Pöide kogudust diakonina teeninud Andi Angel vabastatud Saarte praostkonna vikaardiakoni kohustustest alates 3. juulist. Samast kuupäevast on ta kustutatud ka vaimulike nimekirjast.
Marek Roots on vabastatud Keila koguduse õpetaja ametikohalt alates 1. augustist ning samast kuupäevast on kinnitatud Matthias Burghardt Keila koguduse õpetajaks. Matthias Burghardt on vabastatud Saksa Lunastaja koguduse õpetaja ametikohalt ja määratud koguduse hooldajaõpetajaks 1. augustist.
Joel Siimu avalduse alusel vabastatakse ta Harju-Madise koguduse õpetaja ametikohalt alates 1. oktoobrist. Harju-Madise koguduse õpetaja ametikoht on kuulutatud vakantseks alates 1. oktoobrist. Kandideerimisavalduste esitamise tähtaeg on 1. september.
Õpetaja Urmas Orase ametikohustuste täitmise aega Palamuse koguduse hooldajaõpetajana on pikendatud kuni 31. juulini 2019.
Õpetaja Allan Kährik, kes on olnud vikaarvaimuliku staatuses 1. jaanuarist 2008 seoses EELK Usuteaduse Instituudi kaplanaadi likvideerimisega, on määratud Paistu koguduse hooldajaõpetajaks alates 1. septembrist ja samast kuupäevast on praost Marko Tiitus vabastatud Paistu koguduse hooldajaõpetaja ülesannetest.
Kaitseväe peakaplani Gustav Kutsari esildise alusel on Jaan Nuga (Harju-Jaani koguduse õpetaja) määratud teenima kaitseväekaplanina peakaplani alluvuses alates 1. novembrist 2017.
Kaitseväe peakaplani Gustav Kutsari esildise alusel on Meelis Rosma vabastatud kaitseväe kaplani kohustustest 14. aprillist 2018. Kehtetuks tunnistatakse EELK konsistooriumi 6. veebruari 2018 otsuse nr 6 punkt 1: peatada õpetaja Meelis Rosma ametiülesannete täitmine kaitseväe kaplanina seoses tema tegevteenistuslepingu peatamisega 1. märtsist 2018 kuni 28. veebruarini 2019.
Politsei- ja piirivalveameti peakaplani Valdo Lusti esildise alusel vabastatakse Tõnis Kark politseikaplani kohustustest alates 31. juulist. Peakaplan Gustav Kutsari esildise alusel määratakse Tõnis Kark teenima kaitseväekaplanina peakaplani alluvuses alates 1. augustist.

Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Issand, rahvas, kelle tema on valinud enesele pärisosaks. (Ps 33:12)