Esileht » Uudis » Ametlikud teated »

Otsused

20.06.2018 | | Rubriik: Ametlikud teated

Konsistooriumi juunikuu istungil
Otsustati anda EELK Teeneteristi III järk vabadusvõitleja Enn Tartole ja EELK koostöömedal Püha koguduse kaastöölisele pastor Olavi Sorvale.
Praost Leevi Reinaru taotluse alusel otsustati vabastada Lembit Tammsalu Piirsalu koguduse hooldajaõpetaja kohustest alates 1. juunist ja samast kuupäevast määrati Peeter Krall Piirsalu koguduse hooldajaõpetajaks.
Margus Kirja määrati Ida-Harju praostkonna praosti kohusetäitjaks alates 30. maist.

Peapiiskopi otsus
Keila koguduse õpetaja ametikohale kandideerimiseks anti luba Merle Prass-Siimule, Urmas Pajule ja Matthias Burghardtile.

Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga? (Mi 6:8)