Esileht » Uudis » Uudised »

Otsused

21.06.2017 | | Rubriik: Uudised

Konsistooriumi juunikuu istungil
Peapiiskop Urmas Viilma puhkab 10. juulist 9. augustini ja 14.–16. augustini. Peapiiskopi ülesandeid 10.–31. juulini täidab piiskop Joel Luhamets ning 1.–9. augustini ja 14.–16. augustini piiskop Tiit Salumäe.
Kõpu koguduse õpetaja Hedi Vilumaa avalduse alusel anti talle õppepuhkust 10. juunist 31. juulini. Nimetatud ajal korraldab Kõpu koguduse teenimist Viljandi praostkonna praost Marko Tiitus.
Järva praostile Teet Hanschmidtile anti EELK kuldristi kandmise õigus.
EELK aukirja sai 50. sünnipäeval Arvid Siilak ustava teenimise eest EELKs ja Jõhvi Mihkli koguduses.
EELK XXX kirikukogu liikmeteks Tallinna praostkonnast kinnitati Matthias Burghardt, Urmas Arumäe ja Jüri Ehasalu ning Viru praostkonnast Avo Kiir, Urmas Karileet ja Õie Alt.
Praost Leevi Reinaru avalduse alusel ennistati Kaido Saak Mihkli koguduse hooldajaõpetajaks alates 15. aprillist.
2015. a diakoniks ordineeritud Tiit Maasikmäe, kes teenis aastail 2016–2017 Jõgeva koguduses, arvati reservi alates 14. maist.
OÜ Kiriku Varahaldus nõukogu liikme kohalt kutsuti tagasi Aigar Pindmaa.
EELK vaimulike nimekirjast kustutati 2011. aastal diakoniordinatsiooni saanud Hannu Keskinen, Soome misjonär, kes on koos abikaasa Lilianniga teinud üle kümne aasta misjonitööd Venemaal (aastail 2009–2012 olid tööl Tartu Pauluse koguduses), alates 2013. aastast Peterburis. Hannu Keskinen teenib diakonina Ingeri kirikus.
Piiskop Einar Soone on vabastatud EELK esindaja ülesannetest Eesti Kirikute Nõukogus alates 1. oktoobrist.
Kinnitati usuteaduse instituudi, kirikumuusika osakonna ning pastoraalseminari õppemaksumäärad ja soodustused selle maksmisel 2017/2018. õppeaastaks.

Konsistooriumi maikuu istungil
EELK koostöömedali said Halliste koguduse kaastöölised Soomest: Paula Halmisto, Annikki Lehvonen, Esko Lehvonen, Merja Rantalangas ja Markku Ylistalo.
Enn Auksmanni puhkust, mis kestis 1.6.2016 kuni 31.5.2017, pikendati 14. juunini 2017. Nimetatud kuupäevani täitis Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja ülesandeid praost Tõnu Taremaa.

Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga! (Rm 12:21)