Esileht » Uudis » Ametlikud teated »

Otsused

23.03.2016 | | Rubriik: Ametlikud teated

Konsistooriumi istungil
EELK koostöömedali sai Jukka Yrjölä – Vormsi koguduse kaastööline Soomest, estofiil ja Eesti-Soome kirikute koostöö ajaloo uurija; Helena Ravolainen – Nõmme Rahu koguduse kaastööline Soomest; Mike Wind – Nõmme Rahu koguduse kaastööline Ameerikast.
Teet Hanschmidt on vabastatud Vahastu koguduse hooldajaõpetaja ametist alates 1. märtsist. Samast kuupäevast on koguduse hooldajaõpetajaks määratud Kalle Kõiv.
Kari Antero Tynkkynen on isikliku avalduse alusel vabastatud Paide koguduse õpetaja ja Anna koguduse hooldajaõpetaja ametist alates 8. märtsist. Samast kuupäevast on Teet Hanschmidt määratud Paide ja Anna koguduse hooldajaõpetajaks. Kari Tynkkynen on määratud EELK vikaarvaimulikuks assessor Tauno Toompuu alluvuses.
Õpetaja Aare Kimmeli (65) ametiaega pikendati 16. märtsini 2021.
Õpetaja Naatan Haamer on määratud Tartu Ülikooli-Jaani koguduse hooldajaõpetajaks alates 8. märtsist. Tartu Ülikooli-Jaani koguduse õpetaja ametikoht on kuulutatud vakantseks ja avalduste esitamise tähtajaks on 18. aprill.
Õpetajaameti kandidaadi diakon Kalle Rebase praktika juhendajaks kinnitati õpetaja Naatan Haamer.
Otsustati pikendada viieks aastaks EELK ja Kurhessen-Waldecki Evangeelse Kiriku vahel sõlmitud koostöölepingut.
Peapiiskop Urmas Viilma puhkab 27. aprillist kuni 3. maini ja 11. juulist kuni 12. augustini. Peapiiskopi ülesandeid täidab 15.–22. aprillini ja 11.–27. juulini piiskop Einar Soone ning ajavahemikul 25. juulist kuni 12. augustini piiskop Tiit Salumäe.

Peapiiskopi otsus
Piiskop Tiit Salumäe ja praost Leevi Reinaru on määratud Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku esindajateks eestikeelse kogudusetöö Soomes koostöökomisjoni vastavalt Helsingis 4. märtsil toimunud kohtumisel sõlmitud kokkuleppele.

Sinodid
EELK praostkondadest on sinod toimunud Ida-Harjus, Tartus ja Valgas. Tulekul on sinod 31. märtsil Nissis (Lääne-Harju), 14. aprillil Simunas (Viru) ja Tallinnas (Tallinn), 25. aprillil Tarvastus (Viljandi), 28. aprillil Märjamaal (Lääne), 3. mail Rõuges (Võru), 18. mail Saarte sinod.
Praostkonna sinod on praostkonna esinduskogu, mis koguneb vähemalt üks kord aastas.

Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. (Lk 19:10)