Esileht » Uudis » Ametlikud teated »

Otsused

18.11.2015 | | Rubriik: Ametlikud teated

Konsistooriumi novembrikuu istungil
EELK aukiri on antud Milvi-Maria Arusele, Jõhvi koguduse kauaaegsele nõukogu liikmele ja revisjonikomisjoni esimehele.
Alo Martinson on määratud Tallinna praostkonna vikaarõpetajaks alates 31. oktoobrist. Küllike Valk on määratud Lääne praostkonna vikaarõpetajaks alates 31. oktoobrist. Tauno Toompuu on vabastatud Käsmu koguduse hooldajaõpetaja kohustustest alates 31. oktoobrist. Käsmu koguduse õpetajaks on kinnitatud samast kuupäevast Urmas Karileet.
Jaanus Klaas on vabastatud vanglakaplani kohustustest alates 22. juunist.
Enn Auksmann on vabastatud Tori koguduse hooldajaõpetaja ametist alates 1. novembrist. Ants Kivilo on määratud samast kuupäevast Tori koguduse hooldajaõpetajaks.
EELK kirikuseadustiku § 91 lõike 1 alusel on Sulev Sova arvatud reservi alates 16. juulist. EELK kirikuseadustiku § 84 p 2, § 86 lõike 1 ja § 91 lõike 1 alusel on Tuuli Raamat vabastatud Helsingi ja selle ümbruskonna eestikeelse kogukonna teenimisest EELK vikaarõpetajana alates 4. novembrist ja arvatud samast kuupäevast reservi.
EELK kirikuseadustiku § 94 lõike 1 alusel ja seoses 65. eluaasta täitumisega on Villu Jürjo arvatud emerituuri alates 12. novembrist.
Veikko Kalevi Määttä ametiaega on pikendatud kuni 31. detsembrini 2016.
Pärnu praostkonna saadik Joel Pulk on vabastatud EELK XXIX kirikukogu saadiku kohustustest alates 6. istungjärgust ja tema asemel on saadikuks kinnitatud Jüri Kask. Seoses Saarte praostkonna kirikukogu saadiku Anti Toplaane valimisega praostiks kinnitati EELK XXIX kirikukogu saadikuks alates 6. istungjärgust Rene Reinsoo. Seoses Viru praostkonna kirikukogu saadiku Tauno Toompuu valimisega praostiks kinnitati EELK XXIX kirikukogu saadikuks alates 6. istungjärgust Urmas Karileet. Seoses Võru praostkonna kirikukogu saadiku Üllar Salumetsa valimisega praostiks kinnitati EELK XXIX kirikukogu saadikuks alates 6. istungjärgust Toivo Hollo.
Kirikuvalitsus on otsustanud likvideerida 31. detsembri 2015 seisuga EELK konsistooriumi 2. juuni 2009 otsusega nr 68 asutatud konsistooriumi eelarvevälise fondi – investeerimisfondi. Fondi jääk kanda arengufondi.

Peapiiskopi otsused
Peapiiskop nõustub Jüri koguduses diakoni ametikoha loomisega.
Jaanus Torrim on vabastatud Tori koguduse diakoni ametikohalt alates 1. novembrist.

Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga! (Rm 12:21)