Esileht » Uudis » Ametlikud teated »

Otsused

10.12.2014 | | Rubriik: Ametlikud teated

Konsistooriumi detsembrikuu istungil
Praost Jaanus Jalakas on määratud Kose ja Tuhala koguduse hooldajaõpetajaks 4. novembrist kuni õpetaja ametikoha täitmiseni. Kose koguduse diakon on alates 15. novembrist Rein Keskpaik.
Tiit Salumäe on vabastatud Noarootsi koguduse hooldajaõpetaja kohustustest alates 1. jaanuarist 2015; tema asemele on määratud Leevi Reinaru.
Kirikuvalitsus kiitis heaks Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ja Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku koostöölepingu (leitav EELK kodulehelt sisevõrgust) ja andis volituse usuteaduse instituudi rektorile Ove Sandrile EELK nimel lepingule alla kirjutada.
Lepinguga, millele õigeusu kiriku poolt kirjutab alla metropoliit Stefanus, sätestatakse võimalus instituudi usuteaduskonna õigeusu õppetooli rajamise ja tegevusega seotud küsimuste korraldamine. Leping allkirjastatakse 10. detsembril.
Anti luba Halliste kogudusele sihtasutuse Halliste Kiriku Orel asutamiseks.
Seoses Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse õpetaja Urmas Viilma valimisega EELK peapiiskopiks 26. novembril otsustas konsistoorium vabastada Urmas Viilma Toomkoguduse õpetaja ametikohalt alates 2. veebruarist 2015. Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse õpetaja ametikoht kuulutati vakantseks ning avalduste esitamise tähtajaks määrati 5. jaanuar 2015.

Piiskopi otsus
Jõgeva koguduse taotluse alusel anti Jõgeva linnavalitsusele EELK tänukiri pikaajalise ja hea koostöö eest Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ja EELK Jõgeva kogudusega.

Harkujärve kirikJõulupeod
Usuteaduse instituut kutsub üliõpilasi, õppejõude ja vilistlasi jumalateenistusele 10. detsembril kell 16 Tallinna Püha Vaimu kirikus ning sellele järgnevale jõulupeole õppehoones.
Pensionil olevate EELK vaimulike, kirikumuusikute ja nende leskede traditsiooniline jõulupidu peetakse Harkujärve kirikus reedel, 12. detsembril kell 12.

Kristus ütleb: Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise! (Mt 11:28)