Esileht » Uudis » Ametlikud teated »

Otsused

19.11.2014 | | Rubriik: Ametlikud teated

Novembrikuu istungil
Peapiiskop Andres Põder arvati emerituuri alates 23. novembrist. Kuni uue peapiiskopi ametisseseadmiseni täidab peapiiskopi ülesandeid piiskop Einar Soone.
Kinnitati õpetajaameti kandidaatide praktikakogudused ja nimetati juhendajad: diakon Urmas Karileet – Rakvere Kolmainu kogudus, juhendaja abipraost Tauno Toompuu; Alo Martinson – Tallinna Peeteli kogudus, juhendaja õpetaja Avo Üprus; diakon Küllike Valk – Haapsalu Püha Johannese kogudus, juhendaja assessor praost Tiit Salumäe.
Õpetaja Kalle Kõiv vabastati EELK XXIX Kirikukogu liikme kohustustest ja õpetaja Mihkel Kukk kinnitati EELK XXIX Kirikukogu liikmeks Lääne-Harju praostkonnast.
Peatati õpetaja Avo Kiire volitused kirikukogu liikmena EELK XXIX Kirikukogu 3. istungjärgu ajal; kinnitati õpetaja Jaanus Klaas kirikukogu liikmeks EELK XXIX Kirikukogu 3. istungjärgu ajaks.
Konsistooriumi otsusega 4. novembrist vabastati Villu Jürjo Narva koguduse õpetaja ametikohalt ja arvati reservi alates 1. jaanuarist 2015. Pikendati Peeter Kalduri volitusi Narva koguduse hooldajaõpetajana kuni uue õpetaja ametisse asumiseni.
Konsistooriumi otsusega 6. novembrist tühistati 4. novembri otsus, mis käis õp Jürjo kohta, ning vabastati ta Viru praostkonna vikaarõpetaja ja Narva koguduse õpetaja ametikohalt ning arvati reservi alates 4. novembrist 2014.
Narva koguduse õpetaja ametikoht on kuulutatud vakantseks ja avaldusi kandideerimiseks saab esitada 15. detsembrini. Välja on kuulutatud Narva koguduse juhtorganite erakorralised valimised, mis viiakse läbi üldise korra kohaselt. Erakorraliste valimiste korrakohase läbiviimise eest vastutajaks määrati praost Peeter Kaldur.
Peapiiskopi otsused
Rein Keskpaik ordineeriti EELK diakoniks Kose kirikus 15. novembril ning ta määrati Kose koguduse diakoniks samast kuupäevast.
Tiit Zeiger ordineeritakse EELK diakoniks Tallinna Toompea Kaarli kirikus 21. detsembril ning määratakse sama koguduse diakoniks 21. detsembrist.

Kristus ütleb: Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise! (Mt 11:28)