Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Otsused

05.10.2011 | | Rubriik: Uudised

Konsistooriumi septembrikuu istungil
Tiina Klement kinnitati Mustamäe Maarja Magdaleena koguduse õpetajaks alates 6. septembrist.
Seoses õpingutega peatati Hannele Päiviö ülesanded Soome koguduse õpetajana  29. veebruarini 2012. Kogudust teenib Soome kiriku vaimulik Markku Päiviö.
Marie-Christine Väli on määratud Järva praostkonna vikaarõpetajaks pärast preestriordinatsiooni.
Urmas Viilma nimetati toomkooli ja Marek Roots Saue gümnaasiumi kaplaniks. Egle Viilma nimetati EELK laste- ja noorsootöö komisjoni liikmeks. Seoses komisjoni liikme Illar Kannelmäe surmaga (30.10.2010) nimetati EELK kunsti- ja arhitektuurikomisjoni uueks liikmeks Tõnis Padu.
EELK kirikuseadustiku § 232 lõike 2 alusel (Kui koguduse nõukogu liige kahjustab koguduse tegevust, on konsistooriumil õigus tema volitused tähtajaliselt peatada või lõpetada.) ja Narva koguduse juhatuse 7. juuli otsuse alusel lõpetati Heikki Lättemaa volitused Narva Aleksandri koguduse nõukogu liikmena 6. septembrist.
Instituudi reorganiseerimine
Tühistati konsistooriumi otsus 5. juulist EELK Usuteaduse Instituudi reorganiseerimise kohta. Tulenevalt viimase kirikukogu otsusest võeti vastu uus otsus instituudi reorganiseerimisest.
EELK Konsistoorium otsustab asutada senise EELK Usuteaduse Instituudi, mis lõpetab tegevuse 31.12.2011, õigusjärglasena erarakenduskõrgkooli EELK Usuteaduse Instituut.
Kooli rajamine on elulise tähtsusega EELK-le vaimuliku kaadri ja töötegijate ettevalmistamisel ning praktilise orientatsiooniga teoloogia õpetamise ja uurimistöö järjepidevuse tagamiseks. Koolitusassessor Ove Sanderit volitati esindama konsistooriumi ja sõlmima vajalikke lepinguid kuni konsistooriumi poolt valitud ja määratud rektori ametisseasumiseni.
Peapiiskopi otsused
Konsistooriumi augustikuu otsusega on määratud Maar­ja Sokk Valga praostkonna vikaarõpetajaks. 30 augustil on peapiiskop andnud talle loa kandideerida Rannu koguduse õpetaja ametikohale. 1. septembril on peapiiskop andnud Lea Kärsonile loa kandideerida Rõngu koguduse õpetaja ametikohale.
Seoses 65. sünnipäevaga andis peapiiskop EELK tunnustusmärgi Kullamaa koguduse organistile Tooni Leedjärvele pikaaegse ja kohusetundliku teenimise eest organistina.

Tee mind terveks, Issand, siis ma saan terveks; aita mind, siis ma saan abi. (Jr 17:14)