Esileht » Uudis » Uudised »

Otsused

19.10.2010 | | Rubriik: Uudised

Autasud
Õpetaja Andres Mäeverele anti EELK aukiri seoses 60. sünnipäevaga ustava teenimise eest Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus.
EELK tunnustusmärk anti õpetaja Andres Tšumakovile pühendunud teenimise eest Käru koguduses ja Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus.
Peapiiskop on andnud EELK tunnustusmärgi Sigurd Rambuschile teenete eest Taani ja Eesti kirikute koostöö arendamisel. Assessor Ove Sander, kes käis autasu Taanis üle andmas, ütles, et tegu on Taani riigiarhiivi kõrge ametnikuga, kes nüüdseks pensionile siirdunud.
Konsistoorium kiitis heaks SA Keila Kihelkonna Rahvahariduskoda põhikirja ning andis Keila kogudusele loa sihtasutuse moodustamiseks.
Muudatused kaadris
Endise justiitsministeeriumi vanglate osakonna nõuniku-peakaplani õpetaja Igor Milleri, kes lahkus ametist omal soovil 2. juulil, vabastas peapiiskop EELK XXVIII kirikukogu ja piiskopliku nõukogu liikme kohustustest ning nimetas kirikukogu ja piiskopliku nõukogu liikmeks politsei- ja piirivalveameti kaplanaadi vanema Jaan Jaani.
Vastavalt isiklikule avaldusele peatas konsistoorium oma otsusega 7. septembrist Kalle Gastoni tegevus Karksi koguduse õpetaja ja Halliste koguduse hooldajaõpetajana samast kuupäevast.
Gastonit kohustati üle andma koguduste varad ja asjaajamine praost Marko Tiitusele 21. septembriks. Sama otsusega vabastati õpetaja Gaston koguduste teenimisest ning kustutati EELK vaimulike nimekirjast alates 1. oktoobrist.
Karksi ja Halliste koguduse hooldajaõpetajaks kuni õpetaja ametikoha täitmiseni määrati praost Marko Tiitus.
Õpetaja Gaston varade üleandmisele 21. septembril ei ilmunud. Peapiiskop avaldas 24. septembril õpetaja Kalle Gastonile noomituse seoses tema poolt endale võetud kiriklike kohustuste täitmata jätmisega.
Audru koguduse õpetajaks kinnitati 5. oktoobrist Tiina Janno.
Oleg Sevastjanov arvati EELK vaimulike nimekirja ja kinnitati Narva Aleksandri koguduse abiõpetajaks.
Meelis-Lauri Erikson vabastati Käsmu koguduse hooldajaõpetaja ülesannetest 5. oktoobrist ja tema asemel määrati samast kuupäevast kogudust hooldama abipraost Tauno Toompuu.
EK

Teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis juba olemas – see on Jeesus Kristus! (1Kr 3:11)