Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Ametlikud teated »

Otsused

31.08.2022 | | Rubriik: Ametlikud teated

Konsistooriumi juunikuu istungil 

EELK kirikuseadustiku § 58 lõige 3, § 88 lõige 2 ja praost Vallsalu taotluse alusel pikendati õp Juha Tapani Väliaho ametiaega kuni 23. veebruarini 2023.

Otsustati kinnitada õp Kristo Hüdsi Lääne-Nigula koguduse õpetajaks alates 1. juunist ja vabastada praost Kaido Saak sama koguduse hooldajaõpetaja kohustest. Noarootsi ja Nõva koguduse teenimise osas vabastati Leevi Reinaru hooldajaõpetaja ülesannetest alates 1. juunist ning samast ajast alates määrati Kristo Hüdsi neid kogudusi hooldajaõpetajana teenima. 

Soome Püha Peetruse koguduse õpetajaks kinnitati 1. augustist Tomi Kallanne (fotol). Mikk Leedjärv määrati sisekaitseakadeemia kaplaniks k.a 30. maist kuni 30. juunini 2023. 

Robert Bunder vabastati Tartu praostkonna vikaardiakoni kohustest alates 1. juunist ning määrati ta samast ajast Valga praostkonna vikaardiakoniks. 

Seoses alkoholi kuritarvitamisega ja sellega seotud süüdimõistva kohtuotsusega tagandati diakon Hermann Kalmus vaimuliku ametist alates 7. juunist. Vastav otsus toetub EELK kirikuseadustiku § 386 lg 6 alusele. 

Diakon Tõnu Veimer arvati alates 9. juunist emerituuri. 

Konsistooriumi vastava otsusega asutati sihtasutus EELK Usuteaduse Instituut. Kinnitati sihtasutuse põhikiri ja valiti sihtasutuse nõukogu: Urmas Viilma, Andrus Mõttus, Marko Tiitus, Valdo Kalm, Urmas Nagel. 

Konsistooriumi juulikuu istungil

Timo Švedko määrati teenima vanglakaplanina peakaplani alluvuses alates 1. augustist ja Meelis Malk alates 18. juulist.

Vabastati Markus Haamer Pilistvere koguduse hooldajaõpetaja ülesannetest alates 5. juulist ning määrati samast ajast koguduse hooldajaõpetajaks Andrus Mõttus. Viljandi praostkonna vikaarõpetaja Andres Aaste määrati Pilistvere koguduse hooldajaõpetaja Andrus Mõttuse alluvusse alates 5. juulist. 

Nissi kogudusele anti luba asutada Nissi Maarja Kiriku sihtasutus.

Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! (Lk 21:28)