Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Ametlikud teated »

Otsused

25.05.2022 | | Rubriik: Ametlikud teated

Konsistooriumi maikuu istungil

Vabariigi Valitsuse ja EELK ühiskomisjonist kutsuti tagasi piiskop Joel Luhamets ja Kadri Eliisabet Põder. EELK esindajaks Vabariigi Valitsuse ja EELK ühiskomisjonis nimetati assessor Anti Toplaan. Õigusküsimuste alakomisjonist kutsuti tagasi Jüri Ehasalu (kaas-

esimees) ja nimetati komisjoni liikmeks Priit Kama (kaasesimees). Sotsiaalküsimuste alakomisjonist kutsuti tagasi Katri Aaslav-Tepandi.

Konsistooriumi otsusega on Ann Tamme määratud Viljandi praostkonna vikaardiakoniks alates ordinatsioonist.

Moodustati töörühm teoloogilise arutelu strateegia koostamiseks koosseisus Urmas Nagel (esimees), Kristel Aer, Kerstin Kask, Jaan Lahe, Urmas Nõmmik, Priit Rohtmets, Ove Sander, Randar Tasmuth, Marko Tiitus, Anti Toplaan, Egle Viilma ja Urmas Viilma. Teoloogilise arutelu strateegia peaks sisaldama metoodikat ja ettepanekuid selle kohta, kuidas ja millistel teemadel viia EELKs arutelu head tava järgides läbi teoloogilist diskussiooni. Teoloogilise arutelu strateegia esitatakse kinnitamiseks konsistooriumile.

EELK esindajaks Eesti Kirikute Nõukogus nimetati assessor Ove Sander.

SA EELK Misjonikeskuse nõukogu liikmeteks määrati Katrin-Helena Melder (esimees), piiskop Joel Luhamets, Kadre Arikainen, Vootele Hansen, Madis Kask, Kristiina Seppel ja Tiina Võsu.

Õpetaja Aare Kimmeli (71), kes teenib Rannamõisa ja Randvere kogudust, ametiaega pikendati kuni 16. märtsini 2023.

Diakon Juhan Rummi (80), kes teenib Väike-Maarja ja Tamsalu kogudust, ametiaega pikendati kuni 5. aprillini 2023.

Õpetaja Eenok Haameri (87), kes teenib Mustvee, Lohusuu ja Tartu Soome kogudust, ametiaega pikendati kuni 17. maini 2023.

Kirikukogu tegi 26. aprillil otsuse Tallinna Diakooniahaigla lõpetamisest ning andis korralduse konsistooriumil viia läbi sihtasutuse lõpetamisega seotud toimingud. Otsuse alusel kutsutakse tagasi sihtasutuse nõukogu täies koosseisus ning juhatuse liige Jelena Leibur, kes on määratud sihtasutuse likvideerijaks.

Peapiiskopi otsused

Peapiiskop andis õpetaja Andres Tšumakovi taotluse alusel loa Ukraina sõjapõgenikele õigeusu palvuste pidamiseks Paide Püha Risti kirikus.

Kristo Hüdsi sai loa kandideerida Lääne-Nigula koguduse õpetaja ametikohale.

Pro ministerio eksami on sooritanud Erkki Juhandi, Triin Simson, Kätlin Liimets, Ahti Udam ja Marek Alveus.Peapiiskop ordineerib nad taevaminemispühal, 26. mail Tallinna piiskoplikus toomkirikus EELK preestriks ning Ann Tamme (fotol) EELK diakoniks. Assistentideks on määratud assessor Ove Sander ja assessor Marko Tiitus.

Püha, püha, püha on vägede Issand! Kõik maailm on täis tema au! (Js 6:3)