Esileht » Uudis » Ametlikud teated »

Otsused

19.05.2021 | | Rubriik: Ametlikud teated

Konsistooriumi maikuu otsused

EELK põhikirja § 19 ja peakaplan Gustav Kutsari esildise alusel määratakse Lea Jants teenima kaitseväekaplanina peakaplani alluvuses alates 10. maist.

Käina kogudus saab loa müüa endale kuuluvat maad Selja külas Hiiu vallas.

Harkujärve kogudusele antakse luba isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks keskpinge maakaabelliini ja liitumiskilbi paigaldamiseks, omamiseks ja majandamiseks kinnistuosale aadressil Kiriku tee 2, Harkujärve küla. 

Peapiiskopi otsused

Peapiiskop annab praost Tõnu Taremaale puhkust 23. juulist kuni 22. augustini. Sel perioodil täidab Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja ja Pärnu praostkonna praosti ülesandeid õp Tauno Teder.

Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. (Ef 2:19)