Esileht » Uudis » Uudised »

Otsused

21.04.2021 | | Rubriik: Uudised

Konsistooriumi aprillikuu otsused

EELK aukiri antakse 100. sünnipäeval Helme koguduse endisele juhatuse esimehele, sinodisaadikule ja kirikukogu liikmele Hilda Mikule (fotol).

EELK kirikuseadustiku §88 lg 2 ja paost Ants Toominga taotluse alusel otsustati pikendada õp Eenok Haameri ametiaega kuni 17. maini 2022.

Diakon Kevin Kirs (fotol) arvati reservi alates 1 aprillist ja seoses sellega vabastati samast kuupäevast Tallinna Toompea Kaarli koguduse diakoni ametist. 

Kullamaa kogudus sai loa võõrandada kinnistu suurusega 3,49 ha aadressil Palvela Kullamaa külas, alghinnaga 20 000 eurot. Tallinna Peeteli kogudus sai loa mõttelise osa korterist võõrandamiseks aadressil J. Sütiste tee 9–63, Tallinn, alghinnaga 36 000 eurot. Kirikuvalitsus soovitab Peeteli kogudusel hea seista pärandaja mälestuse väärika jäädvustamise eest. 

Kadrina kogudus sai loa võõrandada kinnistu suurusega 3417 m2 aadressil Tapa tee 5, Kadrina alevik, alghinnaga 47 000 eurot. Pärnu Eliisabeti kogudusele anti luba võõrandada kinnistu aadressil Uulu kirik, Uulu küla Häädemeeste vallas, suurusega 13 142 m2 alghinnaga 80 000 eurot tingimusel, et kantsleriga kooskõlastatakse müügist saadud raha kasutamise sihtotstarbekus. Samas tühistati konsistooriumi otsus (6.10.2020 nr 98) Pärnu Eliisabeti kogudusele loa andmisest kinnistu võõrandamiseks. 

SA EELK Misjonikeskuse põhikirja muutmise küsimuses otsustati tunnistada punkt 7 kehtetuks.

Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. (Ef 2:19)