Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Ametlikud teated »

Otsused

24.03.2021 | | Rubriik: Ametlikud teated

Konsistooriumi istungil

Märtsikuu istungil kustutati Alo Martinson (fotol) EELK vaimulike nimekirjast alates 5. veebruarist tema enda avalduse alusel.

Pikendati Juhan Rummi ametiaega kuni 5. aprillini 2022.

Anti Karja, Pöide, Ruhnu, Saaremaa Jaani, Tahkuranna ja Tamsalu kogudusele luba koguduse nõukogu valimata jätmiseks. Antud otsus kehtib kuni valimisperioodi lõpuni.

Kirikuvalitsus otsustas pikendada koguduste nõukogude, juhatuste, revisjonikomisjonide ja sinodisaadikute valimisi 31. maini k.a.

Simuna Siimona ja Juuda kogudusele anti luba isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks keskpinge maakaabelliini paigaldamiseks, omamiseks ja majandamiseks kinnistuosale aadressil Allika tn 3 Simuna alevikus. 

Otsustati anda Hageri Lambertuse kogudusele luba võõrandada pool mõttelist osa kinnistust suurusega 2166 m2 aadressil Lemmiku tn 27, Tallinn, alghinnaga 100 000 eurot. 

Kinnitati „EELK Konsistooriumi korraldused vaimulikele ja kiriklike asutuste juhtidele COVID-19 haiguse jätkuva leviku tõkestamiseks“.

Sätestati luba COVID-19 pandeemia tingimustes erandkorras koguduste juhtorganitel (täiskogul, nõukogul ja juhatusel) ja praostkondade sinoditel salajasi hääletamisi läbi viia kokku tulemata tehnilisi vahendeid kasutades. Seda juhul, kui täidetud on järgmised tingimused: kõik koosolekul hääleõigusega osalejad on sellise hääletamisviisiga nõus; kõiki hääletamisel osalevaid isikuid on võimalik tuvastada; hääletamistulemus on salajane ja anonüümne; hääletamistulemus on salvestatav protokollile lisamiseks ja järelevalve teostamiseks. Otsustati esitada kevadisele kirikukogu istungjärgule kirikuseadustiku muudatusettepanek, et koguduse juhtorgani otsuseid võib vastu võtta ka kokku tulemata, kasutades isikut tuvastada võimaldavaid tehnilisi vahendeid ka salajastel hääletamistel.

Peapiiskopi otsused

Peapiiskop andis Petseri kogudusele erandkorras loa viia koguduse juhtorganite valimistel hääletamine läbi kirja teel.

Laulge Issandale uus laul, sest ta on teinud imetegusid.  (Ps 98:1)