Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Osale ülikooli e-kursusel

10.05.2017 | | Rubriik: Teated

15. mail avab Tartu ülikooli usuteaduskond vaba juurdepääsuga tasuta e-kursuse „Religioosne fundamentalism ja radikaalne poliitika“.
Kursuse teemaks on religioon ja selle radikaliseerumine usuäärmusluseks. Viimase puhul on tegu aktuaalse ja mitmetahulise probleemiga (nt terrorism ja pagulasprobleem Euroopa kontekstis), milles orienteerumiseks on oluline mõista religiooni radikaliseerumise mehhanisme. Selle kohta on Eesti keeleruumis vähe adekvaatset ja kallutamata infot. Kursuse eesmärgiks ongi kirjeldada usuäärmusluse tekkemehhanisme ja avaldumisvorme ning nende rolli sotsiaalsetes konfliktides.
Osaleda võib igaüks alates gümnasistidest kuni pensionärideni välja. Kursuse saab läbida kodus oma arvuti taga. See kestab 5 nädalat ja selle edukalt lõpetanutele väljastatakse digitaalne tunnistus. Kursuse läbimine vähemalt hindele C annab lisapunkte Tartu ülikooli usuteaduse bakalaureuse õppekavale sisseastumisel.
Vaata ka tutvustusvideot: https://www.youtube.com/watch?v=29jEBHfgq9o

Kursusele saab registreeruda aadressil http://www.ut.ee/et/mooc/religioosne-fundamentalism-radikaal­ne-poliitika.

Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile! (Lk 9:62)