Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Esileht »

Õppimist alustas suurim hulk esmakursuslasi

11.09.2013 | | Rubriik: Esileht

EELK Usuteaduse Instituudi 67. õppeaasta algas kolmapäeval, 4. septembril jumalateenistusega Tallinna Püha Vaimu kirikus, järgnes pidulik aktus instituudis.

Jumalateenistusel jutlustas rektor Ove Sander, kes soovis südamest Jumala õnnistust kõigile õppijatele ja õpetajatele. Ta tõstis esile sellesügisest vastuvõttu, mis on suurem, kui kunagi varem olnud.
Kaasa teenisid pastoraalseminari juhataja piiskop Einar Soone, dekaani kt prof Randar Tasmuth, dotsent Arne Hiob, täiendusõppe osakonna juhataja Kerstin Kask ja Tartu teoloogia akadeemia rektor emeeritus Eenok Haamer. Organist oli Kristel Aer.
Kirikuliste hulgas viibisid ka peapiiskop Andres Põder, Välis-Eesti piiskop Andres Taul, abipresident Peeter Põldre, assessor Virge James ning Kanada praost Mart Salumäe.
Et kogu rahvas aktusele ühte auditooriumi ei mahtunud, oli pidulikku sündmust võimalik jälgida ka kõrvalauditooriumis ekraanilt. Rahvast jagus mõlemasse ruumi.
Aktusekõne pidas prof Randar Tasmuth, kes rõhutas, et usuteaduse instituut tagas vaimulike koolituse järjepidevuse ka kogu nõukogude aja jooksul ja sai Tartu ülikooli usuteaduskonna taastamise aluseks. Ta soovitas värsketel üliõpilastel külastada instituudi Professorite ruumi, kus seintel pildid instituudi omaaegsetest legendaarsetest õppejõududest.
Kolm õppetasandit – rakenduskõrgharidusõpe, usuteaduse magistriõpe ja kristliku kultuuriloo magistriõpe – ning instituudiga liitunud Tartu teoloogia akadeemia omavad mõju tervele eesti rahvale, kindlustades kristliku intelligentsi olemasolu meie maal.
Peapiiskop Põder ütles, et instituudis õppimine on tee Jumala tunnetusele, ning soovis palju Jumala õnnistust uueks õppeaastaks.
Piiskop Taul avaldas lootust, et instituudist sirgub kümmekond vaimulikku ka väliseesti kogudustesse. Eenok Haamer meenutas, et kui ta 21 aastat tagasi üksi instituudist lahkus ja teoloogia akadeemia asutas, siis tagasi tuli ta nüüd juba terve hulga inimestega.
Tervitused tõi instituudiga koostööd arendava Estonian Business Schooli rektor Arno Almann ja instituudi üliõpilaste nimel Meelis Malk.
Toimus korraliselt valitud õppejõudude introduktsioon, uued üliõpilased said õpinguraamatud. Sütitava loengu iseenese usule jõudmisest pidas piiskop Taul.

Tiiu Pikkur

Õnnis on rahvas, kelle Jumal on issand, rahvas, kelle tema on valinud enesele pärisosaks! (Ps 33:12)