Slava Ukraine

Õpilane on kasvanud suureks

13.09.2006 | | Rubriik: Määratlemata
Anna-Liisa Vaher saab ametivendade õnnistuse.

Anna-Liisa Vaher saab ametivendade õnnistuse.

Neljapäeval, 7. septembril ordineeris
peapiiskop Andres Põder Tarvastu kirikus diakoniks Anna-Liisa Vaheri.

Olime Eesti Kiriku toimetuses seda päeva
pikalt oodanud, kaasa elanud meie reporteri Anna-Liisa õpingutele, tema
loomevaludele jutlust või ajalehele luuletusi kirjutades. Pisut nukrust on
minus, kui hommikul töölaua taha istudes ei tule tuppa enam mu lauanaabrit
Anna-Liisat. Aga seda suurem oli rõõm teda neljapäeval kirikutäie rahva ees
vaimuliku ametisse õnnistamisel tõotust ütlemas kuulda: «Jah, tahan Jumala
abiga…»

Pidulikul jumalateenistusel teenisid
peapiiskop Andres Põderi kõrval Viljandimaa praosti kt Rein Schihalejev,
abipraosti kt Hedi Vilumaa, Tartu Ülikooli Jaani koguduse õpetaja Urmas Petti ja
Tartu vikaarõpetaja Naatan Haamer. Jutlustas Anna-Liisa Vaher, ikka nii
äratuntavalt poeetilises võtmes, sidudes oma elu erilise päeva sügisese
küpsemisega, kutsudes kuulajaidki olulist oma elus ära tundma ja tänulik olema.

Ja kui kirikusaali täitis kogunenud
koguduse kõvahäälne laul «Kõik kuuljad tõesti ärgaku ja tegijateks saagu…»,
kõigist teistest häältest üle mürisemas peakarjase oma, oli tunne, et see sõnum
kõlas küll kirikuseinte vahelt kaugemale, üle Mulgimaa põldude.Orelil saatis
teenistust samuti Eesti Kirikus töötanud Kristel Neitsov, kaasa laulis ansambel
Filiae Ecclesiae. Sütitava vaimutoidu järele hüüdva pühitsuskõne järel õnnistas
peapiiskop Andres Põder Anna-Liisa Vaheri diakoniks. Assisteerisid õpetajad
Urmas Petti ja Naatan Haamer, kelle kõrval noor naine on Tartu Jaani kirikus
oma esimesi samme vaimuliku teel praktikandina astunud.

Anna-Liisa tunnistab, et see tee ei ole
tema jaoks kerge olnud: lõpetanud Võrus 1998 gümnaasiumi, tõmbas teda kohalikus
näitetrupis kogetud näitlemispisik, ent katsed lavakunstikateedrisse pääseda
ebaõnnestusid. Huvi eri religioonide vastu viis ta järgmisel aastal ülikooli
usuteaduskonda ja aastal 2002 Tartu Jaani kirikusse, kus ta konfirmeeriti.
Sügisel 2003 alustas ta samas praktikat.

Anna-Liisa Vaher on osalenud kaplanite
orientatsioonikursustel, tal on lipniku auaste, sel kevadel lõpetas ta
Usuteaduse Instituudi pastoraalseminari.

Viljandimaa suurima valla Tarvastu
kirikusse jumalateenistusele ja järgnevale kohvilauale pastoraati oli
Anna-Liisat Mulgimaale vastu võtma ja õnnitlema tulnud Viljandi maavanem Kalle
Küttis, Tarvastu vallavanem Alar Karu, vaimulikke Tartu-, Viljandi- ja
Võrumaalt, lähedasi ja sõpru, koguduse liikmeid, sõpruskoguduse delegatsioon
Soomest Halikkost.

Pidulikku sündmust oli tulnud tunnistama ka
perekond Haamer: Eenok abikaasa Ehaga, pojad Markus ja Naatan. Legendaarne
kirikuõpetaja Harri Haamer (1906–1987) teenis Tarvastu kogudust 32 aastat.
Samas on teeninud ka Harri pojapojad Naatan ja Markus, viimane on kevadel
asunud Tarvastust Põltsamaale.

Maavanem Kalle Küttis, kes nimetas noore
naisvaimuliku asumist Tarvastu koguduse ette Haamerite-ajastu lõpuks, meenutas
aega, mil ta aastakümneid tagasi Tarvastus noore koolmeistrina paljaks põles.
Ja esimene, kes talle õhtul ihu- ja hingetoitu tõi, oli Harri Haamer poole koti
kartulitega. Noorele diakonile soovis maavanem head kohanemist, sest ta teab
omast käest, kui raskelt mulk võõrast vastu võtab.

Jõudu sulle, Anna-Liisa, oled suureks
kasvanud, nagu ütles sinu juhendaja Urmas Petti. 

Rita Puidet

Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest. (1Pt 5:7)