Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Õpetaja Jaak Aus saab õiguse kanda kuldristi

10.05.2019 | | Rubriik: Kirikuelu

Jaak Aus on Tallinna Kaarli kogudust teeninud alates 1995. aastast. Erik Peinar

Tallinna Kaarli koguduse õpetaja Jaak Aus (50) sai aprillis konsistooriumi otsusega õiguse kanda kuldristi.

Kuldrist võidakse anda ustavuse märgina vaimulikule, kes vähemalt 25 aastat on vaimulikku ametit laitmatult pidanud ning oma töö ja eluga edendanud Eesti kiriku ülesehitamist – sätestab EELK aunimetuste ja autasude seadus. EELKs on seni 15 kuldristi kandmise õigusega vaimulikku. Peapiiskop Urmas Viilma annab kuldristi õpetaja Ausile üle 9. juuni missal Kaarli kirikus.
Koguduse juhatuse esimees Vootele Hansen ütles Eesti Kirikule, et õpetaja Aus saab mõne aasta eest kogudusele tagastatud õpetaja Artur Soomre (Sommer) risti. Artur Soomre oli koguduse 3. pihtkonna õpetaja aastatel 1919–1944 ning hukkus koos pojaga põgenemisel 1944. aastal.
12. jaanuaril täitus Jaak Ausil 25 aastat ordinatsioonist. „Juhatus leidis, et Jaak Aus on teinud head tööd oikumeeniliselt (paavsti vastuvõtul), edendanud Kaarli kooli, on heades suhetes linna juhtkonnaga jmt,“ lisas Vootele Hansen selgituseks. „Kõige olulisem on aga töö koguduses. Käivitunud on lisaks pühapäevastele ja esmaspäevastele teenistustele ka kolmapäevased (v.a suvekuudel) ja pühapäevane teine teenistus, mis on mugav neile, kes toovad lapse kirikukooli. Ka leeritöö on püsinud stabiilsena.“
Viimane pool aastat on Jaak Ausile olnud tunnustusrohke. Detsembris Eesti Kirikute Nõukogu 2018. a oikumeenilise aastapreemia üks saajaist oli Jaak Aus. See anti seoses paavst Franciscuse Eesti-visiidi raames 25. septembril Tallinna Kaarli kirikus toimunud oikumeenilise noortekohtumise korraldamise eest. Aprillis jagas tunnustust Tallinna linn. Linna teenetemärgi pälvis 29 inimest, nende hulgas ka Jaak Aus. Aastal 2015 sai Jaak Aus EELK Teeneteristi III järgu ordeni.
Sirje Semm

Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet ega ole mult ära võtnud oma heldust! (Ps 66:20)